Index of allegations of plagiarized works in Romania

Made in Cluj-Napoca, Romania. Owner: GRAUR - Group for Reform and University Alternative. Launched at 6th February 2012

Institutions  specialized on academic integrity issues

 1. Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor
 2. Consiliul National de Etică a Cercetării Stiintifice, Dezvoltării Tehnologice si Inovării (CNE) .
 

Regulations and jurisprudence

  1. Legea nr.8/1996 privind Dreptul de autor şi drepturile conexe
  2. Legea nr.319/ 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
  3. Legea nr.206/2004 privind Buna conduită în cercetarea ştiintifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
  4. Legea nr.1/2011 privind Educatia natională
  5. ACTA - Acord comercial de combatere a contrafacerii între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederatia Elvetiană şi Statele Unite ale Americii

Jurisprudence

  1. Decizie CEDO in cazul Boldea vs Romania.
  2. Decizia nr.220/2.03.2012 a Consiliului National de Etică a Cercetării Stiintifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) in cazul de plagiat Prof.dr.Vasile Liviu Andrei. Disponibil la: cne.ancs.ro.
  3. Decizia nr.162/6.02.2012 a Consiliului National de Etică a Cercetării Stiintifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) in cazul de plagiat Conf.Smaranda-Daniela Ionescu, dr.ing.. Disponibil la: cne.ancs.ro.
  4. Decizia nr.517/2.05.2012 a Consiliului National de Etica a Cercetării Stiintifice, Dezvoltării Tehnologice si Inovării (CNECSDTI) in cazul de plagiat Conf.dr.Viorica Mircean, Prof.dr.Gheorghe Darabus, Prof.dr.Rares Tudor Olariu, Prof.dr.Barabas Eniko Csilla, Disponibil la: cne.ancs.ro.
 5. Decizia nr.539/4.05.2012 a Consiliului National de Etica a Cercetării Stiintifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) in cazul de plagiat dr.Gabriela Caciun şi altii, Disponibil la: cne.ancs.ro.
 6. Decizia nr.543/4.05.2012 a Consiliului National de Etica a Cercetării Stiintifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) in cazul de plagiat dr.Constantin-Catalin Negrila, dr.Mirela Enache şi altii, Disponibil la: cne.ancs.ro.
 7. Decizia nr.545/4.05.2012 a Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) in cazul de plagiat Prof.dr.Ion Mihailescu, Disponibil la: cne.ancs.ro.
 8. Hotararea nr.879/18.07.2012 a Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) in cazul acuzatiei de plagiat impotriva lui Victor Ponta, Disponibil la: cne.ancs.ro.
 9. Decizia penală nr.417/23 martie 2006 / Curtea de Apel Bucureşti / cazul Beliş Vladimir vs Vieru Socaciu Radu..

Tools to detect the plagiarism

 1. Turnitin for Admissions.
 2. iParadigms (Turnitin for Educators).
 3. Antiplagiarism.
 4. Gramarlly.
 5. iThenticate.
 6. WriteCheck.
 7. JPlag Detecting Software Plagiarism.

Studies, analysis, thematic sites

  1. Plagiarism.org 
  2. Korff, D., Brown, I.,Opinion on the compatibility of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) with the European Convention on Human Rights & the EU Charter of Fundamental Rights, 2011, Disponibil la: rfc.act-on-acta.eu
  3. Foundation for a Free Information Infrastructure e.V. 
  4. Deja vu: database with similar papers. Database oriented on medical papers.  
  5. Retraction Watch. Blog dedicated in retracting especially for scientific papers due, by others, to plagiarism.
  6. Specialized blog with plagiarism in medecine.
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România