Publicaţia "Bulletin of the Transilvania University of Braşov"

Online. Apare sub egida Universităţii Transilvania din Braşov. Este publicaţie cotată Ón categoria B+ a CNCSIS şi este cuprinsa Ón EBSCO Publishing DataBase, la fel ca Ón baza de date ProQuest.Indicatori biblioteconomici: ISSN 2065-2216 (Print), ISSN 2065-2224 (CD-ROM).
Nr.crt.
Suspiciuni de plagiat / Starea lucrării
Lucrarea suspicionată de plagiat
2.
Index 00115/06
BURNARIU, A. and NECULA, R. The particularities of proximal femur fractures and possibilities of fixation. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VI: Medical Sciences.. 5(54) No. 2. 2012. 135-140.

Stare / State: Lucrare NERETRACTATA / NON-RETRACTED work.
1.
Index 00100/06
PANTEA, I. and LEAŞU, T. Non-alcoholic steatohepatitis – a possibile definition criterion for metabolic syndrome. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VI: Medical Sciences. 2009, 2(51). 81-86.

Stare / State: Lucrare NERETRACTATA / NON-RETRACTED work.