Indexul suspiciunilor de opere plagiate în România

Produs în Cluj-Napoca. Proprietar: GRAUR - Asociaţia Grupul pentru Reformă si Alternativă Universitară. Lansat la 6 februarie 2012
Proiecte. Intervenţii civice.

Proiecte

1 Octombrie 2012. Demareaza proiectul "Progres prin creativitate si integritate".

Partenerii proiectului sunt:
sc Napomar sa Cluj-Napoca (www.napomar.ro).
sc Betak sa Bistrita (www.betak.ro).
Sbw fresh srl Cluj-Napoca (franciza subway) (www.subway.com).
sc Elka Prodcom srl Oradea (www.elka.ro).
sc. Oncos sa Cluj-Napoca (www.oncos.ro).
Hotel "Valea cu pesti" Vidraru (www.valea-cu-pesti.ro).
sc Marketing&PR srl Chisinau (www.mediaforest-moldova.com).
Pensiunea "Casa domneasca" Curtea de Arges (www.casa-domneasca.ro).
Academia de Studii Economice Bucuresti (www.ase.ro).
Weizmann Ariana &Partners Agentie de Proprietate Intelectuala Bucuresti (www.ecopyright.ro).
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (www.ulbsibiu.ro).
Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" Cluj-Napoca (www.bcucluj.ro).
sc Mediaforest srl Brasov (www.mediaforest.ro).
Cofetaria Lemnul Verde Dej (www.lemnulverde.ro).
sc Avaco srl Oradea (www.avaco.ro).
sc Ecokapa srl Oradea (www.ecokapa.ro).
sc Armatura sa Cluj-Napoca (www.armatura.ro).
 

Intervenţii civice

Intervenţii civice 2018


Intervenţie civică nr.18/2018

Legitimitatea intervenţiei:
Societatea nu poate onora persoane care dovedesc lipsă de integritate în activitatea lor profesională şi socială.
Chiar dacă onorurile sunt administrate sau acordate de persoane alese prin vot public sau de instituţii ale statului, orice persoană care se consideră afectată de modul în care onorurile sunt gestionate poate solicita retragerea lor.
Natura intervenţiei:
In condiţiile în care în Indexul Operelor Plagiate au fost documentate mai multe plagiate care o au printre autori pe dna Ecaterina Andronescu, asociaţia GRAUR consideră că ordinul „Steaua României” i-a fost acordat pe nemerit şi se impune de îndată retragerea ei.
Efecte sociale preliminate:
Prin retragerea unei înalte distincţii a statutului român se va crea un exemplu din care tânăra generaţie va putea învăţa că înaintea tuturor calităţilor unei persoane publice, integritatea este singura care conferă valoarea necesară respectului public.
Evoluţia intervenţiei:
3 aprilie 2018:
Prin GRAUR // Preşedintele României solicită retragerea distincţiei „Steaua României” acordate dnei Ecaterina Andronescu în condiţiile în care în Indexul Operelor Plagiate se dovedesc plagiatele cu numerele 00385, 00384, 00383, 00114, 00113, respectiv 00112.
Efecte:
Intervenţie în aşteptare.

Intervenţie civică nr.16/2018

Legitimitatea intervenţiei:
Academia Română este o instituţie a statului român. Instituţia funcţionează cu finanţare publică şi reprezintă pe fiecare cetăţean român. Este dreptul fiecărui cetăţean român să solicite respectarea integrităţii de către toţi membrii Academiei şi o cheltuire transparentă şi corectă a banului public.
Efecte sociale preliminate:
Alegerea preşedintelui Academiei trebuie să respecte principiile de integritate şi să aducă în fruntea instituţiei persoana care pe lângă calităţile profesionale impuse de standardele proprii să fie în afara oricărei suspiciuni de lipsă de integritate academică. Faţă de starea de fapt actuală se aşteaptă: a) Academia Română să-şi declare poziţia faţă de fenomenul plagiatului ajuns la cote alarmante în România. b) îndepărtarea din Academia Română a tuturor membrilor care se dovedesc a fi autori de scrieri plagiate sau realizate prin încălcarea standardelor academice. c) Deferirea către organele abilitate a tuturor cazurilor în care burse sau proiecte finanţate prin intermediul Academiei Române s-au soldat cu deturnări de fonduri prin raportarea de scrieri plagiate realizate prin încălcarea standardelor academice.
Faţă de starea de fapt actuală se aşteaptă: a) Academia Română să-şi declare poziţia faţă de fenomenul plagiatului ajuns la cote alarmante în România. b) îndepărtarea din Academia Română a tuturor membrilor care se dovedesc a fi autori de scrieri plagiate sau realizate prin încălcarea standardelor academice. c) Deferirea către organele abilitate a tuturor cazurilor în care burse sau proiecte finanţate prin intermediul Academiei Române s-au soldat cu deturnări de fonduri prin raportarea de scrieri plagiate realizate prin încălcarea standardelor academice. d)Retragerea de îndată a tuturor premiilor Academiei acordate pentru scrieri care prezintă fapte de plagiat sau au fost realizate cu încălcarea principiilor de etică universitară.
Evoluţia intervenţiei:
28 martie 2018:
GRAUR emite comunicatul de presă: „ Faceţi din Academia Română farul integrităţii şi viitorului României ! (Scrisoare deschisă membrilor Academiei Române) ‟.
Comunicatul de presă a fost emis simultan cu informarea personală prin GRAUR a tuturor membrilor Academiei Române asupra cazurilor de autori de scrieri plagiate şi asupra situaţiilor în care instituţia este prejudiciată prin plagiatele realizate sub egida ei în cadrul unor burse de studii, a unor finanţări sau premii acordate.
Efecte:
Intervenţie civică în aşteptare.

Intervenţie civică nr.15/2018

Legitimitatea intervenţiei:
Este dreptul comunităţii să acorde stimă şi onoare tuturor cetăţenilor care au contribuit prin munca lor la prosperitate şi la progres. Atunci când un organ ales al comunităţii decide să acorde recunoaştere şi distincţii unor persoane, este dreptul fiecărui membru al comunităţii să vegheze la respectarea integrităţii de către persoanele considerate demne de onoare.
Asocierea unei distincţii sau titlu cu modul în care persoana a înţeles să fie un exemplu, o valoare nu este un aspect care poate fi lăsat la latitudinea unor organe alese cât timp există fapte care au fost ascunse, nu au fost luate în considerare sau au fost identificate ulterior deciziei luate. Gravitatea suspiciunilor lipsei de integritate academică este cu atât mai serioasă şi cu cât într-o metropolă universitară, un cetăţean şi dascăl este un model pentru tânăra generaţie.
Efecte sociale preliminate:
Se urmăreşte ca situaţia prezentată şi documentată să fie analizată, pusă în discuţie şi comunitatea să fie avertizată asupra sa. In cazul în care faptele dovedesc veridicitatea încălcării normelor de etică academică este firesc în cazul semnalat să se acţioneze pentru retragerea titlului de „cetăţean de onoare”.
Evoluţia intervenţiei:
13 martie 2018:
Asociaţia GRAUR solicită primarului Municipiului Cluj-Napoca să retragă titlul de „cetăţean de onoare” acordat Prof.Univ. Marius Bojiţă pe baza probelor de autor de scrieri plagiate cuprinse şi dovedite în Indexul Operelor Plagiate sub numerele 00059.
Efecte:
Intervenţie civică în aşteptare.

Intervenţie civică nr.14/2018

Legitimitatea intervenţiei:
Este dreptul comunităţii să acorde stimă şi onoare tuturor cetăţenilor care au contribuit prin munca lor la prosperitate şi la progres. Atunci când un organ ales al comunităţii decide să acorde recunoaştere şi distincţii unor persoane, este dreptul fiecărui membru al comunităţii să vegheze la respectarea integrităţii de către persoanele considerate demne de onoare.
Asocierea unei distincţii sau titlu cu modul în care persoana a înţeles să fie un exemplu, o valoare nu este un aspect care poate fi lăsat la latitudinea unor organe alese cât timp există fapte care au fost ascunse, nu au fost luate în considerare sau au fost identificate ulterior deciziei luate. Gravitatea suspiciunilor lipsei de integritate academică este cu atât mai serioasă şi cu cât într-o metropolă universitară, un cetăţean şi dascăl este un model pentru tânăra generaţie.
Efecte sociale preliminate:
Se urmăreşte ca situaţia prezentată şi documentată să fie analizată, pusă în discuţie şi comunitatea să fie avertizată asupra sa. In cazul în care faptele dovedesc veridicitatea încălcării normelor de etică academică este firesc în cazul semnalat să se acţioneze pentru retragerea titlului de „cetăţean de onoare”.
Evoluţia intervenţiei:
13 martie 2018:
Asociaţia GRAUR solicită primarului Municipiului Cluj-Napoca să retragă titlul de „cetăţean de onoare” acordat Prof.Univ. Radu Munteanu pe baza probelor de autor de scrieri plagiate cuprinse şi dovedite în Indexul Operelor Plagiate sub numerele 00297, 00358, 00162, 00161.
Efecte:
Intervenţie civică în aşteptare.

Intervenţie civică nr.13/2018

Legitimitatea intervenţiei:
Este dreptul comunităţii să acorde stimă şi onoare tuturor cetăţenilor care au contribuit prin munca lor la prosperitate şi la progres. Atunci când un organ ales al comunităţii decide să acorde recunoaştere şi distincţii unor persoane, este dreptul fiecărui membru al comunităţii să vegheze la respectarea integrităţii de către persoanele considerate demne de onoare.
Asocierea unei distincţii sau titlu cu modul în care persoana a înţeles să fie un exemplu, o valoare nu este un aspect care poate fi lăsat la latitudinea unor organe alese cât timp există fapte care au fost ascunse, nu au fost luate în considerare sau au fost identificate ulterior deciziei luate. Gravitatea suspiciunilor lipsei de integritate academică este cu atât mai serioasă şi cu cât într-o metropolă universitară, un cetăţean şi dascăl este un model pentru tânăra generaţie.
Efecte sociale preliminate:
Se urmăreşte ca situaţia prezentată şi documentată să fie analizată, pusă în discuţie şi comunitatea să fie avertizată asupra sa. In cazul în care faptele dovedesc veridicitatea încălcării normelor de etică academică este firesc în cazul semnalat să se acţioneze pentru retragerea titlului de „cetăţean de onoare”.
Evoluţia intervenţiei:
5 martie 2018:
Asociaţia GRAUR solicită primarului Municipiului Ploieşti să retragă titlul de „cetăţean de onoare al Municipiului Ploieşti” acordat Prof.Univ. Nicolae Napoleon Antonescu pe baza probelor de autor de scrieri plagiate cuprinse şi dovedite în Indexul Operelor Plagiate sub numerele 00172, 00171, 00133, 00083.
Efecte:
Prin adresa cu nr.4797/23. martie 2018, Primăria Municipiului Ploieşti informează că solicitarea a fost înaintată „…Comisiei nr.6 a Consiliului Local – Comisia pentru Invăţământ, Sănătate, Stiinţă, Cultură, Culte, Tineret şi Sport spre analiză şi o competentă soluţionare…”.

Intervenţie civică nr.12/2018

Legitimitatea intervenţiei:
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) este potrivit legii „un organ organism consultativ la nivel naţional” al Ministerului Educaţiei Naţionale.
Faţă de atribuţiile pe care acest organism le are prevăzute prin lege şi documentele de funcţionare se constată că se impune, în mod implicit, integritatea persoanelor care-l alcătuiesc.
In ciuda acestui fapt, ca reprezentant ai societăţii civile GRAUR a confirmat şi publicat în Indexul Operelor Plagiate un număr semnificativ de scrieri plagiate care au drept autori membrii ai CNATDCU.
Efecte sociale preliminate:
Se urmăreşte ca Ministerul Educaţiei Naţionale să verifice situaţiile documentate şi argumentate şi, în cazul constatării faptelor menţionate, să dispună demiterea imediată a persoanelor care s-au dovedit autori de scrieri plagiate sau au încălcat normele de etică academică. La fel ca la momentul numirii, se impune ca demiterea să fie realizată prin ordin de ministru cu motivare explicită şi publicare în Monitorul Oficial.
Evoluţia intervenţiei:
27 februarie 2018:
Se emite comunicatul de presă: „ Indepărtaţi plagiatorii din structurile de decizie ale Ministerului Educaţiei ! (Scrisoare deschisă adresată Ministrului Educaţiei)……‟. Simultan GRAUR începe procedura prealabilă pentru deschiderea acţiunii în contencios în cazul în care autoritatea nu răspunde.
Efecte:
Prin adresa 15359/13.03.2018, Ministerul Educaţiei Naţionale refuză să îndepărteze membrii CNATDCU dovediţi ca autori de scrieri plagiate din organismul consultativ.

Intervenţie civică nr.11/2018

Legitimitatea intervenţiei:
Integritatea academică este o condiţie esenţială de funcţionare a unei instituţii de învăţământ.
Dacă instituţia este cu finanţare publică atunci fiecare faptă de încălcare a integrităţii, inclusiv prin fapte de plagiat şi impostură academică este nu numai o afectare imaginii instituţiei ci şi o prejudicierea semnificativă a investiţiei. Fiecare cetăţean are dreptul să solicite respectarea destinaţiei banului său şi al banului public şi să solicite tragerea la răspundere a tuturor persoanelor care prin faptele lor prejudiciază o instituţiei publică.
Efecte sociale preliminate:
In acord cu gravitatea faptelor confirmate, în acord cu legea, se impune ca instituţia universitară să îndepărteze din rândurile personalului său pe toţi autorii de scrieri plagiate nominalizaţi.
Pentru a asigura repararea prejudicierii produse se impune ca instituţia să facă publice pe pagina sa web numele persoanelor sancţionate cu precizarea că se dezice de faptele lor.
Evoluţia intervenţiei:
23 februarie 2018:
Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava este informată prin GRAUR asupra faptului că pe Indexul Operelor Plagiate există publicate faptele de plagiate care afectează lucrările 00420, 00419, 00418, 00417 care au autori din instituţie. .
Efecte:
Intervenţie civică în aşteptare.

Intervenţie civică nr.10/2018

Legitimitatea intervenţiei:
Integritatea civică trebuie asigurată şi garantată de corecta funcţionare a instituţiilor statului. Plagiatul şi frauda academică pot fi evitate dacă în momentul publicării fiecare autor menţionează sursa de finanţare a scrierii elaborate de autor în calitate de angajat.
Această practică se regăseşte în toate ţările civilizate şi reprezintă materializarea unui drept al angajatorului de a fi proprietarul dreptului de autor asupra operelor create de angajaţi.
Efecte sociale preliminate:
Fiecare instituţie a statului care operează cu scrieri ale angajaţilor sau care controlează aceste activităţi vor trebui să intre în legalitate şi în aplicarea normelor minime de prudenţialitate în corecta gestiune a resurselor financiare publice.
Pentru a asigura repararea prejudicierii produse se impune ca instituţia să facă publice pe pagina sa web numele persoanelor sancţionate cu precizarea că se dezice de faptele lor.
Evoluţia intervenţiei:
23 februarie 2018:
GRAUR notifică Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Cercetării şi Inovării, Academia Română şi Curtea de Conturi a României să analizeze şi să acţioneze pentru obligarea angajaţilor instituţiilor statului român să menţioneze în mod explicit în scrierile lor sursa de finanţare.
Efecte:
Prin adresa nr.27143/12.03.2018 Ministerul Educaţiei Naţionale justifică // Ministerul Educaţiei Naţionale de ce nu poate impune angajaţilor săi să menţioneze în mod explicit sursa de finanţare a lucrărilor realizate şi publicate de aceştia.
3 aprilie 2018:
GRAUR comunică Curţii de Conturi a României adresa nr.27143/12.03.2018 prin care Ministerul Educaţiei Naţionale refuză aplicarea de norme de prudenţialitate financiară în relaţia cu activitatea de publicare de lucrări realizare de angajaţii instituţiilor Ministerului. // GRAUR/Curtea de Conuri a Romaniei.
Efecte:
Intervenţie civică în aşteptare.

Intervenţie civică nr.9/2018

Legitimitatea intervenţiei:
Orice informaţie publică prin care se denunţă sau se semnalează suspiciunea unui plagiat, inclusiv în ceea priveşte o teză de doctorat se cere documentată şi confirmată. Instituţiile statului au obligaţia de a pune la dispoziţie documentele probatorii şi de a acţiona, prin organele proprii, astfel încât situaţia să fie clarificată.
Dacă faptele sunt confirmate, ele sunt publicate în Indexul Operelor Plagiate iar instituţia este obligată să urmeze calea legală pentru retragerea titlului acordat şi sancţionarea vinovaţilor.
Efecte sociale preliminate:
In acest caz, în care există suspiciunea că un cetăţean a obţinut teza de doctorat prin plagiat şi în acest fel, prin încălcarea legii, gravitatea este încă şi mai mare întrucât persoana a ajuns într-o demnitate publică şi o poziţie de control a organelor justiţiei.
Odată cu retragerea titlului ştiinţific obţinut în condiţii improprii se va acţiona pentru îndepărtarea persoanei din toate demnităţile şi instituţiile statului.
Evoluţia intervenţiei:
23 februarie 2018:
GRAUR // Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi notifică existenţa unei suspiciuni legitime că teza de doctorat depusă de Codruţ Olaru, vicepreşedinte al Consiliului Superior al magistraturii sub conducerea prof.univ.Tudorel Toader este afectată de fapte de plagiat.
Se solicită analiza şi în caz de constatare retragerea titlului ştiinţific şi sesizarea organelor abilitate ale statului.
Efecte:
Prin adresa nr.4855/26.03.2018 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi confirmă că Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCD) a sesizat Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în legătură cu o solicitare de analiză şi soluţionare cu referire la teza „particularităţilor criminalităţii organizate în România” susţinută în instituţie de dl.Codruţ Olaru. Nu rezultă în nici un fel că Universitatea ar fi avut iniţiativa să-şi apere renumele şi activitatea prin sesizarea CNATDCU.

Intervenţie civică nr.6/2018

Legitimitatea intervenţiei:
Proasta înţelegere şi aplicare a principiilor autonomiei universitare face tot mai mult din universităţi locul unde interesul personal devine prioritar. Un număr semnificativ de instituţii universitare au dezvoltat direcţii de studii în limbi străine de circulaţie internaţională care sunt frecventate numai de studenţi români. Personalul didactic care deserveşte aceste direcţii de studii este plătit cu suplimentări de salarii în condiţiile în care calificarea lor este cu totul neîndestulătoare unei pregătiri corecte. Mai mult, aceleaşi persoane deservesc şi direcţia în limbă străină şi direcţia de studii în limba română şi determină în acest fel un fenomen de concurenţă neloială.
Un număr semnificativ de instituţii universitare au dezvoltat direcţii de studii în limbi străine de circulaţie internaţională care sunt frecventate numai de studenţi români. Personalul didactic care deserveşte aceste direcţii de studii este plătit cu suplimentări de salarii în condiţiile în care calificarea lor este cu totul neîndestulătoare unei pregătiri corecte. Mai mult, aceleaşi persoane deservesc şi direcţia în limb străină şi direcţia de studii în limba română şi determină în acest fel un fenomen de concurenţă neloială.
Fiecare cetăţean are dreptul să solicite respectarea destinaţiei banului său şi al banului public şi să solicite tragerea la răspundere a tuturor persoanelor care prin faptele lor prejudiciază o instituţiei publică.
Efecte sociale preliminate:
Se solicită o analiză temeinică a situaţiei de fapt documentate şi desfiinţarea direcţiilor de studii inutile şi costisitoare.
Pentru a asigura repararea prejudicierii produse se impune ca instituţia să facă publice pe pagina sa web numele persoanelor sancţionate cu precizarea că se dezice de faptele lor.
Evoluţia intervenţiei:
13 februarie 2018:
Se emite comunicat de presă: „ Inchideţi “şcolile publice pentru nimeni”” (Scrisoare deschisă adresată Ministrului Educaţiei)‟.
Simultan, GRAUR începe procedura prealabilă pentru deschiderea acţiunii în contencios în cazul în care autoritatea nu răspunde.
Efecte:
Prin adresa 26747;15400/14.03.2018, Ministerul Educaţiei Naţionale consideră că „..existenţa programelor de studii în limbi străine reprezintă un pilon principal în procesul de internaţionalizare a învăţământului superior din România…” şi că universităţile sunt încurajate să le promoveze.

Intervenţie civică nr.4/2018

Legitimitatea intervenţiei:
Integritatea unei instituţii publice este un drept al cetăţeanului. Integritatea unei instituţii publice există dacă există integritate pentru fiecare din lucrătorii săi.
Universităţile sunt, în acelaşi timp, instituţii publice şi instituţiile care asigură formarea viitoarei generaţii. Lipsa de integritate rezultată prin încălcare standardelor etice, inclusiv prin practici de plagiat şi impostură nu trebuie tolerată şi nu trebuie să devină un model posibil al tinerilor.
Natura intervenţiei:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este informată şi se solicită luarea măsurilor legale împotriva autorilor de fapte de plagiat.
Efecte sociale preliminate:
In mod firesc, Universitatea este obligată să pună în discuţie titlurile ştiinţifice obţinute în mod fraudulos, să anunţe instituţiile abilitate pentru concursurile pentru posturi didactice promovate în mod fraudulos şi să acţioneze pentru îndepărtarea persoanelor vinovate din Universitate, să se dezică, în mod public, prin publicare pe pagina Internet proprie, de persoanele care au adus prejudicii Universităţii.
Evoluţia intervenţiei:
8 februarie 2018:
GRAUR // Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca notifică intervenţia.
Efecte:
Prin adresa nr.3745/19.02.2018 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca anunţă că va analiza fiecare caz în parte şi va adopta măsuri în conformitate cu Carta şi cu Codul său de etică.
4 aprilie 2018:
GRAUR // Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se face revenire şi se avertizează instituţia asupra obligaţiei de a acţiona în acord cu solicitările notificate.
Efecte:
Intervenţie în aşteptare.

Intervenţie civică nr.2/2018

Legitimitatea intervenţiei:
Plagiatul este cea mai subtilă formă de manifestare a unor fapte de deturnare de fonduri europene sau publice nationale în momentul în care o scriere apare ca rezultat (livrabil) al proiectului şi este declarat ca atare de către autor.
Efecte sociale preliminate:
Persoana care făptuieşte un plagiat într-o scriere publicată cu finanţare publică trebuie tratată ca o persoană care a deturnat fonduri publice.
Evoluţia intervenţiei:
25 ianuarie 2018:
GRAUR sesizează la Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF) indicii de infracţiune de deturnare de fonduri publice şi de falsificări de rezultate în cadrul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” cu titlul "Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ".
Indiciile apar prin declaraţia autorului la scrierea indexată sub nr.00412.
Efecte:
Intervenţie civică în aşteptare.

Intervenţie civică nr.1/2018

Legitimitatea intervenţiei:
Integritatea demnitarilor publici trebuie asigurată în orice clipă.
Fiecare cetăţean are dreptul să solicite ca o persoană care îndeplineşte o demnitate publică să o părăsească în momentul în care se dovedeşte că acesta a încălcat norme etice. Plagiatul este una din faptele care se pot dovedi fără nici un fel de îndoială şi atunci dovada lipsei de integritate este imediată.
Efecte sociale preliminate:
O persoană care a încălcat, în mod dovedit, norme de integritate nu are ce căuta în nici un mod într-o demnitate publică a statului.
Pentru a asigura repararea prejudicierii produse se impune ca instituţia să facă publice pe pagina sa web numele persoanelor sancţionate cu precizarea că se dezice de faptele lor.
Evoluţia intervenţiei:
21 ianuarie 2018:
Se emite comunicatul de presă: Cetăţeanul Codruţ Olaru să fie înlăturat din CSM şi din toate instituţiile statului, inclusiv cele ale Ministerului Public !.…. Se face notificarea Preşedintelui României, Consiliului Superior al Magistraturii, Guvernului României, Ministerului Public, a Inspecţiei Judiciare.
Simultan, GRAUR începe procedura prealabilă pentru deschiderea acţiunii în contencios în cazul în care autoritatea nu răspunde.
Efecte:
Prin Rezoluţia cu nr.1057/IJ/254/DIP/2018 din 23.02.2018 Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori a Inspecţiei Judiciare vorbeşte despre teza de doctorat a cetăţeanului Codruţ Olaru în legătură cu care nu a fost sesizată. Aspectul lipsei de integritate a persoanei care publică o carte cu plagiate multiple incluse în Indexul Operelor Plagiate sub numerele 00411, 00410, 00409, 00408, 00407 şi că prin faptele sale afectează credibilitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pare lipsit de relevanţă.

Intervenţii civice 2017

6 octombrie 2017:
Comunicat de presă: Guvernul să sisteze imediat subvenţiile şi finanţarea publică a Academiei !.….

Intervenţie civică nr.4/2017

Legitimitatea intervenţiei:
Faptele de plagiat sunt cel mai adesea acompaniate de fapte de gravitate mult mai mare, din zona penală.
Este dreptul fiecărui cetăţean să solicite autorităţilor statului documentele relevante prin care să acestea să poată proba absenţa unor astfel de fapte, cel mai adesea de natura deturnărilor de fonduri publice.
Efecte sociale preliminate:
Dacă documentele puse la îndemână de instituţiile statului sunt confuze sau lipsesc, orice cetăţean este în drept să urmeze căile legale prin a le solicita intervenţia necesară. In urma identificării unor fapte de plagiate indexate cu nr. 00157/05 rezultă că lucrarea plagiată a fost realizată în cadrul unui proiect cu finanţare publică prin banca mondială, proiect intitulat „Stiinţe ale naturii computaţionale şi studii interdisciplinare” ce a avut ca director Petrilă Titus Horia.
Se prevede obţinerea documentelor proiectului în vederea analizării acestora.
Evoluţia intervenţiei:
6 aprilie 2017:
Prin GRAUR // Ministerul Educaţiei Naţionale se solicită informaţia de interes public cu privire la proiectul cu banca mondială „Stiinţe ale naturii computaţionale şi studii interdisciplinare”, director Petrilă Titus Horia.
Efecte:
Ministerul Educaţiei Naţionale nu a înţeles să-şi îndeplinească îndatorirea de a pune la dispoziţia asociaţiei informaţia publică solicitată.
iunie 2017:
In absenţa reacţiei fireşti, civilizate, de aplicare a legii de către Ministerul Educaţiei Naţionale, GRAUR // Tribunalul Cluj se adresează justiţiei.
Efecte:
Justiţia îşi face datoria şi prin sentinţa civilă cu nr.4998/2017 a Tribunalului Cluj şi apoi prin decizia civilă definitivă şi irevocabilă cu nr.1259/2017 a Curţii de Apel Cluj dispune Ministerului Educaţiei Naţionale să pună la dispoziţia reclamantului: a) coordonatele complete ale proiectului menţionat care să cuprindă inclusiv sinteza procesului de finanţare (sume, etape de plată, decontări); b) raportul de predare sau document similar a fiecărei faze aprobate a proiectului; c) planul de realizare a proiectului inclusiv componenta financiară a acestuia; d) raportul de finalizare a proiectului inclusiv componenta financiară a acestuia şi lista efectelor şi rezultatelor pe etape şi faze; e) documentul care confirmă suma de finanţare şi finanţatorii acestui proiect, în forma şi volumul solicitat de reclamant.

3 februarie 2017:
Comunicat de presă: Nu lăsaţi plagiatorii şi minciuna să agreseze statul român şi viitorul ţării ! .

Intervenţii civice 2016

20 martie 2016:
Comunicat de presă: Academie fără plagiatori - Scrisoare deschisă preşedintelui Academiei Române.
19 februarie 2016:
Comunicat de presă: Iniţiativa de gestiune a asigurării integrităţii lucrărilor reglementate scrise (inclusiv a tezelor de doctorat).
8 ianuarie 2016:
S-a lansat PLAGIAMETRUL la zi al lucrărilor plagiate identificate în România.

Intervenţii civice 2015

4 septembrie 2015:
Comunicat de presă: Solicităm organelor statului să intervină ….
9 martie 2015:
Comunicat de presă: Oamenii de ştiinţă germani nu au dreptul să gireze plagiatorii din România… (Scrisoare deschisă către ambasadorul Germaniei).
6 martie 2015:
Comunicat de presă: Universităţile nu au dreptul la finanţare publică pentru lucrările plagiate….
16 februarie 2015
Asociaţia GRAUR depune la Guvernul României iniţiativa civică de reglementare: Construirea patrimoniului naţional electronic al operelor scrise, procedura antiplagiat şi de ecologizare a INTERNET-ului.
2 ianuarie 2015:
Scrisoarea deschisă adresată Rectorilor din România şi Academiei Române...
Au acţionat ulterior publicării scrisorii: Univ. Bucureşti, Univ.de.vest din Timişoara, UMF Timişoara, Asoc. EDUCER în timp ce ceilalţi îşi continuă tăcerea vinovată.

Intervenţii civice 2014

30 decembrie 2014:
Petiţie on-line a colegului nostru Cristian Dogaru "Nu modificării legii învăţământului.... .
Asociaţia GRAUR şi Indexul Operelor Plagiate în România se pronunţă cu indignare împotriva Ordonanţei de Urgenţă a Plagiatorilor şi va continua să acţioneze pentru tratarea plagiatului la nivelul celor mai exigente standarde profesionale.
România nu este unică în prostia conducătorilor ei vremelnici, ci este unică prin tezaurul cultural pe care îl moşteneşte şi mai ales prin civilizaţia pe care o poate dezvolta! Recomandăm tuturor cititorilor noştri să se alăture iniţiativei civice excepţionale .
Sâmbătă, 13 decembrie 2014.
Comunicat de presa..
Miercuri, 09 decembrie 2014.
Comunicat de presa.
Marţi, 8 decembrie 2014:
Scrisoarea remisă Rectorului Universităţii Bucureşti în legătură cu necesitatea aplicării procedurii simetrice pentru retragerea titlului de doctor în drept al cetăţeanului Victor Ponta care a dobândit titlul ştiinţific prin frauda de plagiat multiplu.
Sâmbătă, 22 noiembrie 2014:
Eveniment editorial. La Pavilionul Romexpo din Bucureşti, în cadrul Târgului de carte Gaudeamus la standul Editurii Ecou Transilvan se lansează cărţile: ISOC, D. şi ISOC, T. Indexul Operelor Plagiate în România. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014 şi ISOC, D. Prevenitor de plagiat. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014.
Acest eveniment constituie şi momentul de lansare a campaniei civice „Şcoală fără plagiat, viitor fără corupţie!”

Obiectivele campaniei civice
► să popularizeze în mediul şcolar regulile elementare prin care plagiatul poate fi prevenit şi evitat;
► să prezinte elevilor şi studenţilor de ce „plagiatul omoară creierul”;
► să dovedească elevilor şi studenţilor că prin plagiat se ajunge la corupţie;
► să dovedească elevilor şi studenţilor că plagiatorii pot fi descoperiţi oricând şi că ei plătesc prin punere la stâlpul infamiei pentru faptele lor;
► să familiarizeze elevii şi studenţii cu modul de lucru al Indexului Operelor Plagiate în România de la www.plagiate.ro;
► să dovedească tinerilor că numai prin eforturi proprii creativitatea produce progres.

Acţiunile campaniei civice
► să ducă în bibliotecile unui număr de circa 3,000 de licee şi facultăţi cărţi care sunt dedicate cunoaşterii şi prevenirii plagiatului;
► să organizeze cel puţin 60 de ateliere de lucru cu profesori de liceu, dascăli din facultăţi;
► să organizeze cel puţin 50 de întâlniri cu studenţi din facultăţile din întreaga ţară;
► să organizeze pentru prima dată în România un „Corp civic pentru integritate” alcătuit din studenţi care vor fi instruiţi şi care apoi vor pregăti şi conduce întâlnirile planificate cu elevii şi studenţii.

Finanţarea campaniei
Exclusiv din resurse private.

Organizator principal
: Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) din Cluj-Napoca.

Vineri, 24 octombrie 2014.
Comunicat de presa.
Luni, 20 octombrie 2014:
Incepe campania de avertizare a agenţilor favorizatori ai faptelor de plagiat identificate în România. Pe baza probelor pe care Indexul Operelor Plagiate în România le pune la dispoziţie prin publicare şi a avertizării lor poştale, aceste persoane sau instituţii au posibilitatea să-şi retracteze faptele şi documentele pe care le-au elaborat şi să ajute la scoaterea în afara circuitului de valori culturale a operelor plagiate.
Indexul Operelor Plagiate în România va publica orice reacţie a agenţilor favorizatori pentru ca opinia publică să cunoască evoluţia acelor lucrări asupra cărora planează acuzaţia de plagiat.
Incepe campania de avertizare a agenţilor favorizatori ai faptelor de plagiat identificate în România. Pe baza probelor pe care Indexul Operelor Plagiate în România le pune la dispoziţie prin publicare şi a avertizării lor poştale, aceste persoane sau instituţii au posibilitatea să-şi retracteze faptele şi documentele pe care le-au elaborat şi să ajute la scoaterea în afara circuitului de valori culturale a operelor plagiate.
Indexul Operelor Plagiate în România va publica orice reacţie a agenţilor favorizatori pentru ca opinia publică să cunoască evoluţia acelor lucrări asupra cărora planează acuzaţia de plagiat.
Aşa arată cărţile poştale care duc agenţilor favorizatori ai faptelor de plagiat şansa de regreta şi apoi, de a acţiona cu spirit civic şi cu sinceră spăsire pentru iertare şi îndreptarea celor întâmplate din cauza lipsei lor de vigilenţă:Luni, 13 octombrie 2014
Editura Ecou Transilvan din Cluj-Napoca pune la dispoziţia cititorilor săi cartea ISOC, D, ISOC, T. Indexul operelor plagiate în România. Vol.1. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014. Lucrarea apare sub egida Grupului pentru Reformă şi Alternativă Universitară din Cluj-Napoca (GRAUR).
Miercuri, 27 august 2014:
Asociaţia GRAUR s-a sesizat la declaraţiile neadevărate ale Premierului României cu privire la faptele de plagiat cu referire la teza sa de doctorat şi l-a împuternicit pe preşedintele său să ia poziţie argumentată şi să facă această poziţie publică pe toate căile.
Poziţia oficială a asociaţiei va fi publicată pe blogul preşedintelui de la adresa dorinisoc.blogspot.com.
Joi, 14 august 2014
In acord cu prevederile Legii nr.544/2001 a liberului acces la informaţiile de interes public, Asociaţia GRAUR a început corespondenţa cu Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare pentru a obţine documentele dosarelor de doctorat pentru situaţiile în care asupra tezelor de doctorat planează suspiciunea de plagiat.
Pentru aceste fapte de plagiat, în Index, la poziţiile deja existente, se va completa informaţia cu numele conducătorului ştiinţific, cu numele şi universităţile din care provin membrii comisiei de doctorat şi calificativul pe care această comisie l-a acordat tezei evaluate pentru care a dat apoi aviz de acordare a titlului ştiinţific de doctor.
Aceste persoane, împreună cu Universitatea care a acordat titlul de doctor vor fi considerate de asociaţia noastră, în calitate de reprezentant al societăţii civile, drept agenţi favorizatori ai plagiatelor identificate şi publicate în Index.
Asociaţia GRAUR va acţiona ca aceste instituţii, împreună cu comisiile de doctorat să retracteze avizele acordate şi să solicite ministerului retragerea titlului ştiinţific dobândit prin inducerea în eroare a comisiei prin prezentarea ca temei al obţinerii titlului a unei teze plagiate.
Joi, 26 iunie 2014.
Comunicat de presa.
Luni, 26 mai 2014:
Important! Nu uitaţi că luna mai este luna în care puteţi să sprijiniţi cu 2% din impozitul anual o cauză care poate fi cauza noastră.
In anul în curs începem prima campanie antiplagiat din România. Detalii senzaţionale în curând!
Gândiţi bine şi acţionaţi hotărât până la data de 26 mai 2014 prin expedierea fişei fiscale 230 completate la Administraţia financiară de domiciliu.
Marti 13 mai 2014
Pentru prima dată în lume, alături de fiecare semnalare de plagiat, Indexul Operelor Plagiate în România începe publicarea listelor cu factorii care favorizează apariţia operelor plagiate.
In opinia Echipei Operelor Plagiate, complici la punerea în circulaţie a operelor plagiate sunt universităţile prin persoanele conducătorilor ştiinţifici ale tezelor care se dovedesc a fi plagiate precum şi editurile şi publicaţiile care au pus în circulaţie cărţi sau articole care s-au dovedit ulterior plagiate.
Prin această publicare se doreşte implicarea tuturor factorilor din societate care pot contribui la combaterea plagiatului.

Intervenţii civice 2013

aprilie 2013:
Ministerul Educatiei Nationale, care raspunde de climatul de integritate din universitati, da un raspuns oarecare, Primul ministru al Romaniei, care este doar informat expediaza memoriul cu initiativa la Ministerul Educatiei, Presedentia Romaniei, care este doar informata, raspunde standard, Comisia de invatamant din Camera Deputatilor, care este doar informata este dispusa sa faca imbunatatiri viitoare ale legii cercetarii (???) sau pregateste legea plagiatului (!), Comisia pentru invatamant din Senatul Romaniei care este doar informata evita sa raspunda la initiativa de prevenire a plagiatului in universitati.
Luni 15 aprilie 2013:
Centrul de Filozofie Aplicata a Universitatii "Babes-Bolyai", UNOSR si Asociatia GRAUR organizeaza in cadrul proiectului "Progres prin creativitate si integritate" la ora 18:oo in sala 22 a Casei de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca dezbaterea civica intitulata:
 
"Poate deveni PLAGIATUL o cale de succes demna pentru progresul si viitorul României?"
 
cu tematica initiala descrisa de intrebarile:
1 .Cine are voie sa plagieze si cine nu are voie sa plagieze? 2. Cate rânduri poti sa preiei dintr-o opera scrisa ca sa nu fii acuzat de plagiat? 3. Cum se fura banul public cu plagiatul? 4. Care sunt drepturile celor care stiu sa citeasca? 5. Cine este competent sa identifice un plagiat? 6. Sunt acuzatiile de plagiat ale unei opere asimilate cu calomnii sau insulte la adresa unor persoane? 7. Cand nu poate fi acuzat de plagiat un coautor al unei opere? 8. Cine decide daca o opera este plagiata sau nu? 9. Care organ al statului decide daca o persoana este sau nu plagiator? 10. Cine are nevoie de o lege a plagiatului si de o lege pentru eradicarea furtului oualor de bibilica in Romania? 11. In cat timp se prescrie plagiatul? 12. Si ce daca Primul-Ministru al României a plagiat? 13. Care este procedura de prescriere a plagiatului? 14. Are Romania nevoie de plagiatori? 15. Ce legatura exista intre piraterie si plagiat? 16.Ce legatura exista intre contrafacere si plagiat? 17.Ce legatura exista intre drepturile consumatorilor, operele plagiate si actiunilor autorilor plagiatori? 18. Se poate plagia o idee? 19. Cat rau face www.scribd.com ideii de integritate academica? 20. Ce este informatia autentica si de ce avem nevoie de informatia autentica? 21. Care este deosebirea dintre autentic si original? 22. Ce înseamna "însusirea de merit individual"? 23. De ce sunt soptitul, copiatul si plagiatul forme ale coruptiei? 24. Care sunt conditiile in care o lucrare de licenta poate fi plagiata ? 25. Cand se prescrie fapta de plagiat? 26. Ce efecte economice are plagiatul? 27. Cam cate opere plagiate are Romania la acest moment? 28. Cand a început sa se plagieze in Romania? 29. Ce este poluarea intelectuala? 30. Poate fi plagiata o teza de doctorat numai la initiativa si cu stiinta doctorandului? 31. Cum poti prelua texte si figuri de pe Internet fara sa fii acuzat de plagiat? 32. Ce este retractarea? 33. Cum se face retractarea? 34. De ce este nevoie de retractare? 35. Ce legatura exista între plagiat si dreptul de autor? 36. Pot fi plagiate operele pentru care nu exista drept de autor? 37. Cum se verifica existenta dreptului de autor? 38. Cum se naste dreptul de autor? 39. Ce este indexul Operelor Plagiate in Romania (www.plagiate.ro)? 40. Cine poate contribui la completarea Indexului Operelor Plagiate in Romania? 41. Cine poate actiona impotriva unui plagiator? 42. Profesorii au voie sa plagieze? 43. Care sunt prejudiciile materiale si sociale pe care le provoaca o opera plagiata? 44. Cum se poate evita plagiatul? 45. Este certa opinia unei masini software de identificare a indiciilor de plagiat? 46. In cat timp de la lansarea unei opere se pot identifica plagiatele pe care le include? 47. Daca un Prim-Ministru plagiaza din patru surse în teza sa de doctorat si este declarat nevinovat de o comisie politica de profesori care nu stiu citi, din câte surse ar trebui sa plagieze un rector ca sa fie declarat si el nevinovat de un grup de portari ai eticii numiti tot politic ? 48. Unde si când va avea loc Olimpiada Plagiatorilor si a sportivilor depistati pozitiv la testele Anti-Dopping?
Actiunea neconventionala este mediata de Prof. Univ. Dorin Isoc (Grupul pentru Reforma si Alternativa Universitara - GRAUR)
Duminică 6 aprilie 2014:
Indexul Operelor Plagiate în România ajunge la 100 de plagiate semnalate.
Miercuri, 6 martie 2013 :
Ministerul Educatiei Nationale confirmare postala), Primul ministru al Romaniei (confirmare postala), Presedentia Romaniei (confirmare postala, Comisia de invatamant din Camera Deputatilor (confirmare postala), Comisia pentru invatamant din Senatul Romaniei (confirmare postala), primesc cate un exemplar din initiativa de prevenire a plagiatului.
Marti, 25 februarie 2013:
Asociatia GRAUR solicita ministrului educatiei instituirea unei proceduri de prevenire a plagiatului si faptelor de incalcare a integritatii academice pentru lucrarile reglementate (lucrari de licenta, de disertatie, referate si teze de doctorat, teze de abilitare).
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România