Indexul suspiciunilor de opere plagiate în România

Produs în Cluj-Napoca. Proprietar: GRAUR - Asociaţia Grupul pentru Reformă si Alternativă Universitară. Lansat la 6 februarie 2012
Politica Indexului Proiecte, acţiuni
Informaţii tematice
Plagiatul în presă
Norme de avertizare
Reguli de evitare a plagiatului
Contact
Plagiatul produce maculatură, plagiatul nu produce operă. Evitaţi maculatura, citiţi si citaţi opera !

Scopul indexului:


Ultima oră:

Accesarea Indexului Operelor Plagiate în România:

Acest index electronic este produs, dezvoltat şi controlat de societatea civilă, spre binele întregii societăţi. El cuprinde informaţii asupra operelor de creaţie intelectuală (mai ales carţi, articole, teze de doctorat) asupra cărora există suspiciuni (dovezi) de plagiat.
Cei interesati au astfel la indemană mijloacele de evitare a propagării efectelor plagiatelor şi de asigurare a condiţiilor ca operele autentice să se bucure în mod neîngradit de meritata recunoaştere şi apreciere.

Câteva premise

"...Opera plagiată este lucrarea scrisă, realizată si publicată de o persoana sau grup de persoane care se declară în acest fel autori, lucrare  care cuprinde în mod integral sau numai parţial o operă de creaţie intelectuală scrisă, realizată şi publicată anterior de o altă persoană.
... Lucrarea plagiată se produce prin copiere, preluare, traducere şi/sau modificare neautorizată, în mod parţial sau integral şi prin omiterea indicării sursei de provenienţa în care numele autorului acesteia să apară în mod explicit.
... Plagiatul, ca activitate de realizare de lucrări plagiate, este o faptă antisocială si imorală. Plagiatul nu se poate prescrie, nu se perimă si nu dispare. Fapta nu depinde de lungimea piesei de creaţie intelectuală preluată fără atribuire autorului autentic
... Odată ce există, plagiatul este incompatibil cu orice fel de conciliere sau revenire ulterioară aducerii la cunostinţa publică. 
....Rolul de a judeca incălcarea legii şi de a stabili responsabilităti, în acest cadru, revine, în mod exclusiv, organelor abilitate...
"
(Din ISOC, D. Ghid de actiune contra plagiatului. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2012 ).

Notă generală

Echipa Indexului Operelor Plagiate in Romania nu este preocupată în nici un fel de situatia profesională, statutul social, politic sau de orice altă natură sau de identitatea reală a plagiatorilor. Singurul nostru obiectiv este plagiatul si dreptul oricarui membru al societătii de a fi informat, de a cunoaşte operele plagiate şi de a se apăra de efectele nefaste ale imposturii şi non-valorii propagate prin plagiat.

Note pentru contributori

Plagiatele sau suspiciunile de plagiate ne pot fi semnalate de orice persoană cu bună-credintă care ştie şi cunoaşte.
Pentru semnalare se vor respecta Normele de avertizare  
Comunicat de presă

25 ianuarie 2018:
„Inchideţi “şcolile publice pentru nimeni”” (Scrisoare deschisă adresată Ministrului Educaţiei) In condiţiile economice şi sociale actuale, România îşi permite să finanţeze direcţii de studii în limbi străine (engleză, germană, franceză) care sunt absolvite numai de studenţi de cetăţenie română. Nu există nici o raţiune să se considere că aceşti absolvenţi au vreo utilitate pentru economia şi societatea românească. Aceste forme de învăţământ fac concurenţă neloială învăţământului în limba română întrucât funcţionează cu aceeaşi profesori şi cu aceleaşi resurse.

Alte comunicate de presă:

25 ianuarie 2018:
Cetăţeanul Codruţ Olaru să fie înlăturat din CSM şi din toate instituţiile statului, inclusiv cele ale Ministerului Public !.…

6 octombrie 2017:
Guvernul să sisteze imediat subvenţiile şi finanţarea publică a Academiei !.…

3 februarie 2017:
Nu lăsaţi plagiatorii şi minciuna să agreseze statul român şi viitorul ţării ! …

10 octombrie 2016:
Să fie destituiţi de îndată rectorii şi decanii plagiatori …

3 octombrie 2016:
Statul român nu are nevoie de demnitari şi parlamentari plagiatori…

27 septembrie 2016:
Confirmăm plagiatul procuroarei Laura Codruţa Kövesi

Comunicate de presă din 2016...
PLAGIATE: accesare în ordinea cronologică de identificare
(Lista tuturor operelor plagiate în ordinea identificării şi momentului publicării lor)

PLAGIATE: accesare în ordinea alfabetică a domeniilor plagiatelor

(Regăsirea in lista tuturor plagiatelor după domeniile subiectelor tratate)
(Regăsirea in intreaga lista de opere plagiate identificate în ordinea CZU - clasificării zecimale universale)

(Plagiametrul este mijlocul prin care se ajunge la starea la zi a PLAGIATULUI identificat în România: universităţi şi institute de cercetare, publicaţii, edituri. Starea plagiatului este construită ca o repartizare a plagiatelor deja identificate pe universităţii, publicaţii şi edituri. Orice organizaţie este puternică şi integră în măsura în care îşi identifică plagiatele, le publică şi le duce într-o procedură de retractare.)
Notă importantă: Apartenenţa profesională a autorilor lucrărilor plagiate se ia la data când a avut loc publicarea.

Lucrări dedicate fenomenului plagiatului editate sub egida Asociaţiei GRAUR

1. ISOC, Dorin. Prevenitor de plagiat. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014.
2. ISOC, Dorin şi ISOC, Tudor. Indexul Operelor Plagiate în România. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014.
3. ISOC, Dorin. Ghid de acţiune contra plagiatului. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2012.
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România