9 martie 2015

Comunicat de presă

9 March 2015

Press release

    Oamenii de ştiinţă germani nu au dreptul să gireze plagiatorii din România… (Scrisoare deschisă către ambasadorul Germaniei)

Excelenţă,
    Asociaţia GRAUR (Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară) din Cluj-Napoca şi-a făcut din integritatea universitară şi, în mod explicit, din lupta antiplagiat un obiectiv căruia i-am dedicat mai bine de zece ani. Principala noastră realizare este Indexul Operelor Plagiate de la adresa www.plagiate.ro, în care am centralizat deja 150 de plagiate istorice din cele 10,000 pe care le estimăm în România la acest moment.
    Ca urmare a demersurilor noastre, prin campania „Scoală fără plagiat, viitor fără corupţie” lansată în noiembrie 2014 am reuşit să constatăm că în România plagiatul în universităţi este un fenomen social care se desfăşoară fără reacţia firească a instituţiilor universitare şi de cele mai multe ori cu complicitatea vinovată a persoanelor cu funcţii de conducere, executive sau onorifice: rectori, prorectori, decani, preşedinţi.
    Mai mult, am constatat că pentru a-şi ascunde lipsa de integritate care evoluează de cele mai multe ori în fapte de impostură, fraudă şi de corupţie, conducerile universităţilor fac apel la atragerea de persoane cu notorietate publică cărora le atribuie titluri onorifice de doctori honoris causa.
    Acestea sunt condiţiile în care ne adresăm Excelenţei Voastre cu rugămintea de a avertiza cetăţenii germani, care au dobândit titlul onorific de doctor honoris causa al universităţilor româneşti în care plagiatul şi lipsa de integritate sunt tolerate şi chiar încurajate.
    In opinia noastră, aceşti cetăţeni germani, de bună credinţă, respectabili oameni de ştiinţă şi dascăli ai universităţilor germane nu sunt informaţi asupra faptului că ei sunt utilizaţi ca paravane pentru fapte incompatibile care duc spre fraudă şi corupţie în instituţiile româneşti.
    Vă rugăm să le comunicaţi că informaţiile asupra faptelor regretabile care se petrec la umbra bunelor lor intenţii se află publicate pe www.plagiate.ro.
    Faţă de cele relatate, ni se pare firesc să cerem colegilor noştri germani să se gândească bine dacă este cazul să păstreze titlul onorific de doctor honoris causa primit pe drept dar cu scopuri discutabile din partea acestor universităţi. Credem că pentru a evita exportul de credibilitate produs de aceşti cetăţeni germani, cu girul universităţilor germane, către instituţii corupte şi lipsite de integritate din România este mai potrivită suspendarea sau renunţarea publică la titlul onorific şi reluarea relaţiilor cu universităţile în discuţie după ce-şi vor fi construit şi pus în funcţiune mecanismele funcţionale de respectare a integrităţii şi de jugulare a corupţiei academice.
    In ceea ce ne priveşte, ne exprimăm disponibilitatea de a face publice pe portalul nostru a tuturor solicitărilor de renunţare la titlurile onorifice.
    Vă prezentăm în continuare listele minimale ale cetăţenilor germani cărora li s-a acordat titlul onorific de doctor honoris causa împreună cu dovezile asupra faptelor reprobabile ale persoanelor de conducerile universităţilor, exprimate prin poziţiile din Indexul Operelor Plagiate de la www.plagiate.ro.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: Index 120/05, 122/05; 123/05; (plagiate ale prorectorului în funcţie la data publicării).
Cetăţeni germani care au primit titlul onorific de Doctor honoris causa ai Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca:
Prof.Dieter SPATH, Universitatea Stuttgart.
Prof.Mathias LIEWALD, Universitatea Stuttgart.
Dr.Dietmar PFRAENGER, Director General Guehring, 72458 Albstadt.
Prof.Alexander VERL, Universitatea Stuttgart.
Prof.Martin MOLLER, Universitatea RWTH-Aachen.
Prof.Rainer GADOW, Universitatea Stuttgart.
Dr.Heinrich SCHNATMANN, Asociaţia "Internationales Buildings Und Sozialwerk E.V." .
Dr.Walter LUBCKE, Prefectura Districtului Guvernamental Kassel.
Prof.Matthias KLEINER, Presedintele DFG (Agenţia Germană a Cercetării).
Prof.Manfred NEUMANN, Universitatea Osnabrück.
Prof.Hameyer KAY, Institut Für Elektrische Maschinen Rheinisch Westfälische Technische Hochschule, Aachen.
Prof.Albert WECKENMANN, Univ. Friedrich-Alexander, Erlanden-Nurnberg.
Prof.Hiller MANFRED, Universitatea Essen-Duisburg.
Prof.Bernhard Peter Jacob BLÜMICH, Universitatea Tehnică din Aachen.
Prof.Karlheinz KOLLER, Universitatea Hohenheim, Stuttgart.
Prof.Hermann ROHLING, TU Hamburg-Harburg.
Prof.Jürgen HESSELBACH, Universitatea Tehnică din Braunschweig.
Prof.Klaus SIEGERT, Universitatea Stuttgart.
Prof.Hans Wolfgang SPÍESS, Institutul MAX-PLANCK für Polymerforschung din Mainz.
Prof.Günter PRITSCHOW, Universitatea Stuttgart.
Prof. Gerhard HENNEBERGER, Universitatea Tehnică din Aachen.
Prof.Karl Theodor RENIUS, Technische Universität München.
Prof. Engelbert WESTKÄMPER, Technische Universität Braunschweig.
Prof.Rolf UNBEHAUEN, Universität Erlangen Nürnberg.
Prof.Günter DITTRICH, RWTH Aachen.
Prof.HEISEL R. Uwe, Universität Stuttgart Institut für Werkzeugmaschinen.
Prof.Günter PETZOW, Institutul MAX-PLANCK pentru cercetarea metalelor.
Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad: Index 142/03 (plagiat al rectorului în funcţie).
Cetăţeni germani care au primit titlul onorific de Doctor honoris causa ai Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Prof.Hartwig HÖCKER, RWTH Aachen Universität.
Prof.Dirk GIESECKE, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn.
Prof.Hans Joachim SCHNEIDER, Westfälische Wilhelms-Universität in Münster.
Prof.Mathias Jurgen BAUER, RWTH Aachen Universität.
Dr.Susanne KASTNER, Vice-preşedinte al Bundestag-ului.
Prof.Dieter BOHME, Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt München.
Dr.Victor VALEA, Societatea Germană de Implantologie Dentară (DGZI).
Prof.Rolf GERGEN, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes und des ISFATES Metz.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad: Index 95/06; 96/06; (plagiate ale rectorului fondator şi ale preşedintelui Universităţii).139/06; 140/06 (plagiat al prodecanului Facultăţii de medicină).
Cetăţeni germani care au primit titlul onorific de Doctor honoris causa ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.
Prof.Stefan W. HELL, Institutul Max Planck din Göttingen.
Prof.Clemens KLOCKNER, Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Wiesbaden.
Prof.Markus BUCKLER, Universitatea din Heidelberg, Germania.
Prof.Manfred V. SINGER, Clinica Universitară Manheim, Germania.
Prof.Klaus WEGMANN, Universitatea din Tubingen, Germania.
Universitatea de Medicină şi farmacie „Carol Davila” din Bucureşti: Index 86/06, 102/06, 108/06 (plagiate ale rectorului Universităţii).
Cetăţeni germani care au primit titlul onorific de Doctor honoris causa ai Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti.
Prof. A. BUTENANDT, Max Planck Institute.
Prof. Firm OPRI, Faculty of Medicine, Free University of Berlin.
Prof. Gerd LEPSTEIN, Goettingen University.
Prof. Alfons George HOFSETTER, Ludwig Maximillians University, Munich.
Dr. Hans Jurgen KUNZIG, Siegen.
Prof. Konstantin ORPHANOS, Free University Berlin.
Prof. Rudiger FW TEMPLIN, Rostock-Elmenhorst.
Prof. HC RAYMUND, Friedrich - Alexander – University Erlangen – Nürnberg.
Prof. Thorsten SCHMIDT, University of Tübingen.
Prof. Heiner FANGERAU, Ruhr-University of Bochum.
    Avem încrederea că demersul nostru de membru activ al societăţii civile va fi primit şi apreciat la justa lui valoare.
Cu distinsă consideraţie,
   
   
    The English version will be soon published.