13 februarie 2015

Comunicat de presă

13 February 2015

Press release

    Asociaţia GRAUR din Cluj-Napoca îşi continuă dezvoltarea strategiei civice proprii în direcţia prevenirii şi combaterii fenomenului plagiatului, a încurajării integrităţii şi descurajării corupţiei universitare.
    Strategia de prevenire şi combatere a fenomenului plagiatului este considerată fundamentală în atingerea celorlalte obiective şi este abordată în cadrul mai larg al proiectului „Progres prin creativitate şi integritate” prin intermediul a trei direcţii esenţiale:
A. Direcţia de identificare şi publicitate a plagiatelor istorice adică a operelor plagiate deja publicate şi a avertizării asupra nocivităţii utilizării lor prin Indexului Operelor Plagiate în România de la adresa www.plagiate.ro lansat la 6 februarie 2012.
B. Direcţia de prevenire a publicării de opere de creaţie intelectuală scrise cu incidenţe de plagiat prin componenta instituţională a proiectului.
C. Direcţia de prevenire a faptelor de plagiat prin componenta educaţională cuprinsă în proiectul „Scoală fără plagiat, viitor fără corupţie” lansat în noiembrie 2014.
    La data de 16 februarie 2015 Asociaţia GRAUR depune în atenţia Guvernului României o iniţiativă civică de reglementare prin care propune construirea patrimoniului electronic al operelor de creaţie intelectuală scrise şi procedura unică de prevenire instituţională a plagiatului.
    Patrimoniul electronic va funcţiona ca o arhivă electronică unică, accesată de orice persoană interesată prevăzută, cu un sistem unic de verificare a incidenţelor de plagiat care va elibera pentru fiecare operă introdusă câte un certificat de autenticitate.
    Potrivit procedurii propuse, orice utilizare a operei pentru recunoaşterea sau obţinerea de drepturi se va putea face numai prin depunerea operei tipărite împreună cu certificatul de autenticitate obţinut după depunerea operei în format electronic.
    Patrimoniul electronic va cuprinde cu necesitate lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, teze de doctorat împreună cu referatele şi articolele publicate pentru pregătirea tezei de doctorat, lucrări didactice de grad, propunerile de proiecte de cercetare pentru participarea la licitaţiile pentru finanţare publică, rapoartele de fază şi finale precum şi toate lucrările ştiinţifice elaborate în cadrul contractelor de cercetare ştiinţifică finanţate din surse publice, descrierile brevetelor de invenţie, precum şi alte lucrări asimilate. In patrimoniu electronic vor putea fi introduse la cerere şi alte opere care nu sunt menţionate în mod explicit.
    Operele din patrimoniul electronic devin surse publice de documentare dacă nu există restricţii de natură contractuală în cazurile în care operele nu sunt în relaţiile menţionate cu statul.
    Odată cu promovarea iniţiativei de reglementare către Guvernul României, Asociaţia GRAUR înţelege să informeze toţi actorii sociali ai ţării asupra demersurilor sale şi să le solicite sprijinul cu convingerea că prin direcţiile menţionate România va putea soluţiona definitiv o importantă problemă de dezvoltare şi de integritate.
    Menţionăm că prezenta iniţiativă vine ca o perfecţionare în continuarea altor iniţiative similare ignorate de instituţiile statului.
   
   
    The English version will be soon published.