13 decembrie 2014

Comunicat de presă

13 December 2014

Press release

    In cadrul capitolului de activităţi pentru stimularea implicării instituţiilor statului în combaterea plagiatului în şcoli cuprins în campania „Scoala fără plagiat, viitor fără corupţie”, asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) din Cluj-Napoca, iniţiator al Indexului Operelor Plagiate în România de la adresa www.plagiate.ro solicită în mod imperativ ministrului educaţiei constituirea şi punerea în funcţiune a Sistemului Unic Antiplagiat. Acest Sistem Unic Antiplagiat este descris şi specificat în lucrările şi rapoartele de cercetare elaborate la cererea GRAUR şi în propunerea înaintată ministrului.
    Sistemul Unic Antiplagiat este destinat colectării şi certificării pentru autenticitate a tuturor lucrărilor elaborate de persoane care doresc să dobândească un titlu, un grad profesional sau o diplomă în condiţiile legii (lucrare de licenţă, lucrare de disertaţie, teză de doctorat, lucrare pentru grad didactic sau asimilate).
    Sistemul Unic Antiplagiat este alcătuit dintr-o Bază Unică de Lucrări Reglementate înzestrată cu o maşină unică de identificare a similitudinilor (numită popular „software antiplagiat”) şi un Registru Unic al Lucrărilor Reglementate. Baza Unică de Lucrări funcţionează în continuare ca o bibliotecă electronică de referinţă pentru toate persoanele interesate.
    Orice candidat care doreşte să obţină un titlu, un grad sau o diplomă garantate de stat sau în care este implicată finanţarea prin bugetul public este obligat să se înscrie în Registrul Unic şi să-şi depună lucrarea elaborată în format electronic în Baza Unică. După verificarea acesteia în raport cu toate lucrările disponibile anterioare, Sistemul Unic Antiplagiat eliberează în mod automat un certificat de autenticitate electronic. In certificatul de autenticitate sunt date incidenţele adică similitudinile dintre lucrarea elaborată şi depusă şi alte lucrări depuse anterior în Baza Unică sau pe Internet (suspiciuni de plagiat).
    Certificatul de autenticitate şi lucrarea depusă sunt publice şi pot fi accesate şi apoi contestate, în mod nelimitat, de orice persoană care are ştiinţă de alte documente preluate în mod neconform de care sistemul automat nu a avut ştiinţă.
    Candidatul depune acest certificat de autenticitate odată cu cererea de susţinere sau prezentare în faţa comisiei abilitate. Singură comisia de susţinere are responsabilitatea de a interpreta informaţiile date de sistem în certificatul de autenticitate în raport de obiectivele susţinerii şi este obligată să cuprindă poziţia sa într-un raport care este încărcat în Sistemul Unic Antiplagiat alături de lucrarea candidatului şi certificatul de autenticitate eliberat în mod automat.
    GRAUR consideră că este obligaţia administrativă a instituţiei Ministerului Educaţiei Naţionale să construiască şi să pună în funcţiune Sistemul Unic Antiplagiat atâta vreme cât documentele de studii sunt garantate de stat.
    GRAUR va informa opinia publică asupra modului în care instituţia menţionată a statului înţelege să-şi asume obligaţia de a asigura integritatea titlurilor, gradelor sau diplomelor eliberate.
    The English version will be soon published.
   
   
   
   
   
   


    Echipa Indexului Operelor Plagiate în România    The Team of Romanian Plagiarized Works Index