24 octombrie 2014

Comunicat de presă

24 October 2014

Press release

    Consecvent programului său de prevenire şi combatere a plagiatului derulat prin pagina sa www.plagiate.ro, Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) trece într-o fază superioară de tratare prin introducerea termenului de vectori de integritate.
    Vectorii de integritate sunt persoane fizice notorii sau instituţii, din ţară sau din străinătate care, prin relaţiile lor privilegiate cu agenţii favorizatori ai autorilor de opere plagiate îi pot determina pe aceştia să acţioneze prin retractare şi prin aplicarea corectă a legii. Vectorii de integritate sunt informaţi prin documente specifice asupra faptelor de plagiat care se semnalează în Universităţi şi care sunt tolerate de acestea.
    Prin aceste semnalări, vectorii de integritate sunt avertizaţi asupra faptului că prin acceptarea de titluri onorifice sau prin angajarea de parteneriate cu aceste instituţii sunt puşi în situaţia de a-şi păta integritatea şi de a contribui la fapte incompatibile cu idealurile din lumea academică.
    Primul vector de integritate abordat de GRAUR în acest sens este Preasfinţia sa Teophilus al III-lea Patriarhul Ortodox al Ierusalimului.
    In vizita sa în România din luna octombrie, Patriarhul Ierusalimului a acceptat titlul onorific de doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti.
    Nu ne îndoim că există multe aspecte ale activităţii Preasfinţiei Sale Teophilus al III-lea care îl fac demn de o astfel de onoare.
    Cu toate acestea, în calitate de reprezentaţi ai societăţii civile nu putem să nu informăm înalta faţă bisericească asupra riscurilor majore la care se expune prin acceptarea acestui titlu onorific.
    Este opţiunea Preasfinţiei Sale, Teophilus al III-lea, să accepte titlul de doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, dar prin aceste rânduri el trebuie să afle că prin aceasta devine coleg cu cetăţeanul Victor Ponta căreia aceeaşi universitate i-a acordat titlul ştiinţific de doctor în drept pe baza unei teze de doctorat în care, ulterior susţinerii, au fost identificate şi i-au fost semnalate cel puţin trei plagiate.
    Este opţiunea Preasfinţiei Sale, Teophilus al III-lea, să accepte titlul de doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, dar prin aceste rânduri el trebuie să afle că instituţia şi-a călcat statutul de autonomie academică pe care-l revendică şi nu a acţionat în mod decis pentru sancţionarea faptelor de plagiat semnalate.
    Este opţiunea Preasfinţiei Sale, Teophilus al III-lea,să accepte titlul de doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, dar prin aceste rânduri el trebuie să afle că instituţia nu a acţionat în nici un fel pentru respectarea legii potrivit căreia titlul ştiinţific se acordă pentru o teză de doctorat elaborată exclusiv de persoana care accede la acel titlu şi nu pentru o lucrare falsificată.
    Este opţiunea Preasfinţiei Sale, Teophilus al III-lea, să accepte titlul de doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, dar prin aceste rânduri el trebuie să afle că instituţia nu a reacţionat în nici un fel deşi cunoaşte faptul că persoana care a obţinut în mod fraudulos un titlu ştiinţific, a folosit apoi acest titlu pentru a obţine o poziţie academică ce era condiţionată de acel titlu.
    Este opţiunea Preasfinţiei Sale, Teophilus al III-lea, să accepte titlul de doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, dar prin aceste rânduri el trebuie să afle că instituţia care se declară academic autonomă a acceptat în mod obedient decizia politică a persoanei vinovate care a profitat de calitatea sa de prim-ministru al României pentru a numi organe ale statului cu care a creat o justiţie paralelă pentru a apăra autorii operelor plagiate în România.
    Este opţiunea Preasfinţiei Sale, Teophilus al III-lea, să accepte titlul de doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, dar prin aceste rânduri el trebuie să afle că instituţia se complace în situaţia de lipsă de reacţie în condiţiile în care are ştiinţă că faptele menţionate afectează bunul său renume şi integritatea de nepătat pe care o universitate trebuie să o dovedească în fiecare clipă faţă de tinerii pe care îi pregăteşte spre a asigura viitorul curat şi speranţa în bunăstare a patriei căreia îi aparţin.
    In aceste condiţii, Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) din Cluj-Napoca a expediat Patriarhului Ortodox al Ierusalimului o notificare prin care îi solicită să intervină şi în noua sa calitate pentru a solicita retractarea tezei plagiate şi scoaterea acesteia din tezaurul cultural al ţării.


    Asociaţia noastră va informa opinia publică prin www.plagiate.ro asupra modului în care vectorii de integritate înţeleg să răspundă vocii societăţii civile în faţa unui fenomen care sprijină în mod perfid corupţia.
    The English version will be soon published.
   
   
   
   
   
   


    Echipa Indexului Operelor Plagiate în România    The Team of Romanian Plagiarized Works Index