Plagiate antologice

plagiate indexate şi catalogate care depăşesc prin ineditul lor puterea minţii omeneşti

Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Explicarea ineditului
Data indexării
2.
A. Plagiat multirectoral. B. Plagiat "jmeker".
00356/05.
ROŞCA, Ion Gh., NĂSTASE, Pavel, and MIHAI, Florin. Information Systems Audit for University Governance in Bucharest Academy of Economic Studies. Informatica Economică. 14(1). p.21-31. 2010.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
A. Plagiat multirectoral: Doi dintre autorii lucrării sunt unul rector, respectiv celălalt fost rector al Academiei de studii economice din Bucureşti.
B. Plagiat "jmeker": Crează aparenţa falsei corectitudinii prin citarea unei referinţe [19] la finele fragmentului de text preluat. Trei sunt aspectele pe care autorii le ignoră: a) preluarea unui fragment ca atare dintr-o referinţă se face prin introducerea obligatorie de ghilimele care să facă delimitarea textului preluat (indică un plagiat standard) ; b) preluarea nu este o necesitate pentru cercetarea raportată întrucât autorii nu o folosesc prin poziţia lor exprimată în mod explicit nici pentru critică, dar nici pentru a-şi susţine punctual de vedere; c) textul preluat constituie chiar concluziile lucrării, ceea ce introduce o nouă încălcare a eticii cercetării.
05.01.2017 
1.
A. Plagiat "dospit".
 00007/02.
CEUŢĂ, Ioan. Dumnezeirea Domnului Isus Hristos . Bucureşti: Lumina Evangheliei. 2000.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NON-RETRACTED work.
A. Plagiat “dospit”: Opera neautentică a fost realizată prin plagiat dintr-o operă autentică apărută înainte cu mai mult de 50 de ani.
13.02.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România