CZU 8. Limbi si lingvistică. Limbi si literaturi străine. Filologie. Clasici. Poezie. Traductologie.
UDC 8. Language and lingvistics. Languages and Literatures. Philology. Clasics. Poetry. Translation science.
`
Nr/CZU
No/UDC
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
00426/09.
SASS, Maria. Deutsche Kontakte und Einflüsse. In: Germanistische Beiträge, Sibiu, nr. 2, 2005, pp.58-67.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Lucian Blaga, Sibiu;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

HEITMANN, Klaus. Sextil Puşcariu, Deutschland und die deutsche Wissenschaft. In: Philippi, Paul (Ed.) Siebenbürgen als Beispiel europäischen Kulturaustausches. Köln: Böhlau 1976. pp.117-142.
13.05.2019 
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 301 la 400 apare sub forma tipărită în lucrarea: ISOC, D. Indexul Operelor Plagiate în România. vol.4. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. (în curs de apariţie).
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 201 la 300 apare sub forma tipărită în lucrarea: ISOC, D. Indexul Operelor Plagiate în România. vol.3. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. (în curs de apariţie).
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 101 la 200 apare sub forma tipărită în lucrarea: ISOC, D. Indexul Operelor Plagiate în România. vol.2. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. (în curs de apariţie).
00127/08.
PETRESCU, Lăcrămioara. Naturi lirice. Referenţi: Prof.dr.LEONTE, L., Prof.dr.MĂNUCĂ, Dan. Iaşi: Ed.Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. 2004.
PETRESCU, L. Discursul liric. Referenţi: Prof.dr.LEONTE, L., Prof.dr.MĂNUCĂ, Dan. Iaşi:Ed.Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. 2001.
13.01.2015
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 1 la 100 apare sub forma tipărită în lucrarea: ISOC, D. şi ISOC, T. Indexul Operelor Plagiate în România. vol.1. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014.
00082/08.
Nemecsek, S. Carte, literatură şi presă la Orăştie (de la începuturi până în 1944). vol.1. Vulcan: Realitatea Românească. 2011.
Basarab, M., Cuvinte mărturisitoare. Insemnări de pe cărţi româneşti vechi din judeţul Hunedoara, Acta Musei Devensis, Deva, 2001.
06.02.2014
00081/08.
Nemecsek, S.. Carte, literatură şi presă la Orăştie (de la începuturi până în 1944). vol.1. Vulcan: Realitatea Românească. 2011.
Basarab, M., Carte Românească veche în muzeul din Deva, Acta Musei Devensis, Deva, 1998.
06.02.2014
00080/08.
Nemecsek, S.. Carte, literatură şi presă la Orăştie (de la începuturi până în 1944). vol.2. Vulcan: Realitatea Românească. 2011.
Iliescu, I., Istrate, T., Orăştie 750 ani, Casa jud. a corpului didactic, Deva, 1974.
06.02.2014
00064/08.
Nemecsek, S.. Presa hunedoreană (de la origini până în prezent). vol.1. Vulcan: Realitatea Românească. 2007.
Bathory, L., "Lupta muncitorilor din Valea Jiului pentru reînnoirea contractului colectiv în anul 1922", Sargetia, XIII, 1977, p.447-458.
07.07.2013
00063/08.
Nemecsek, S.. Presa hunedoreană (de la origini până în prezent). vol.1. Vulcan: Realitatea Românească. 2007.
Popa, M., Taşcu, V., Istoria presei româneşti din Transilvania, Tritonic, Bucureşti, 2003.
07.07.2013
00062/08.
Nemecsek, S.. Carte, literatură şi presă la Orăştie (de la începuturi până în 1944). vol.2. Vulcan: Realitatea Românească. 2011.
Popa, M., Incursiuni în presa românească, Eikon, Cluj-Napoca, 2009.
07.07.2013
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România