CZU 7. Arte. Arhitectură. Sistematizare. Arhitectură. Arte plastice. Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă. Pictură. Arte grafice. Grafică. Fotografie şi activităţi similare. Muzică. Divertisment. Jocuri. Sport.
UDC 7. Architecture. Arts. Drawing. Design. Arts and art crafts. Painting. Graphic. Graphics. Photo and similar activities. Music. Entertainment. Games. Sport.
Nr/CZU
No/UDC
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 201 la 300 apare sub forma tipărită în lucrarea: ISOC, D. Indexul Operelor Plagiate în România. vol.3. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2016.
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 101 la 200 apare sub forma tipărită Ón lucrarea: ISOC, D. Indexul Operelor Plagiate Ón România. vol.2. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2015.
00158/07.
GASPARIK, Attila. Catedra din scenă. Prefaţa: Prof.Laurenţiu Şoitu (Univ. "Alexandru Ioan Cuza, Iasi) . Bucureşti: ASA. 2007. ISBN 978-973-7894-28-1.
PETCU, I. Statutul actorului de-a lungul istoriei teatrului. 5 februarie 2007. Disponibil la: http://www.poezie.ro/index.php/article/230033/Statutul_actorului_de-a_lungul_istoriei_teatrului. Accesat la: 10 aprilie 2015.
17.04.2015
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 1 la 100 apare sub forma tipărită Ón lucrarea: ISOC, D. şi ISOC, T. Indexul Operelor Plagiate Ón România. vol.1. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014.
Nu există semnalări. / No existing alerts
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România