CZU 2. Religie. Teologie. Filozofie. Psihologie.  
UDC 2. Religion. Theology. Spirituality. Philosophy. Psychology.
Nr./CZU
No/UDC
Opera neautentica / Non authentic work
Opera autentica / Authentic work
Index
00392/02.
PRUNCUŢ, Daniela. Tudor Arghezi – între credinţă şi tăgadă - studiu de specialitate -. Repere didactice moderne. 4/2014. pp.31-35.


Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
PICIORUŞ, Dorin Octavian. Tudor Arghezi şi dorinţa de revelare a lui Dumnezeu. Teologie pentru azi. 26 iulie 2007. Disponibil la: www.teologiepentruazi.ro/2007/07/26/tudor-arghezi-si-dorinta-de-revelare-a-lui-dumnezeu/. Ultima accesare: 25 octombrie 2017.
01.11.2017 
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 201 la 300 apare sub forma tipărită în lucrarea: ISOC, D. Indexul Operelor Plagiate în România. vol.3. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2016.
00285/02.
MUREŞAN, Petronela Maria. The Christian concept of Christmas in the Romanian cultural space. Clipa [on-line]. An.XXI nr.969. 8 Ianuarie, 2011. Disponibil la: www.clipa.com. Accesat la 23 aprilie 2016.

Notă: Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului Societatea bazată pe cunoştinţe - cercetări, dezbateri, perspective, cofinanţat de Uniunea Europeana şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID 56815.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
VICIU, A. Viaţa românească în colinde. Omagiu memoriei lui Cipariu. Cultura Creştină. An.XVII. 10-12. oct.-dec.1937. p.725-758.
18.04.2016 
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 101 la 200 apare sub forma tipărită în lucrarea: ISOC, D. Indexul Operelor Plagiate în România. vol.2. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2015.
00138/02.
CONSTANTIN, Vlad Tiberiu. Responsabilitatea morală a creatorului de imagine de film în societăţile postmoderne. Heteron[online]. 2(1). Iulie-septembrie 2013. p.46-60. Disponibil la : http: // revistaheteron . ro / Anul%20I,%20Nr.%202,%20iulie-septembrie.pdf. Accesat: 21 ianuarie 2015.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NON-RETRACTED work.
RAŢIU, D.E. Lumea artei: imunitate sau responsabilitate ? Problema responsabilităţii şi a angajamentului în arta contemporană. Journal for the Study of Religions and Ideologies. 2(4). Spring 2003, p.13-25. Disponibil la: http :// www . jsri . ro / old / html%20version/index/no_4/dan_ratiu-articol.htm. Accesat: 21 ianuarie 2015.
23.01.2015
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 1 la 100 apare sub forma tipărită în lucrarea: ISOC, D. şi ISOC, T. Indexul Operelor Plagiate în România. vol.1. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014.
00040/02.
CÂRSTOIU, Justinian. Locasul de cult, loc al prezentei lui Dumnezeu si al comuniunii cu omul. Ortodoxia nr. 1-2. 2008. 123-140.
ILIE, V.. Lacasul de cult. IANUS. nr. 5-6.2001. 91-115
06.06.2012
00033/02.
TUFAN, Cristian. Cunoasterea onirologica a lui Dumnezeu. Theologia Pontica. 2(1). 2009. 54-72.
TATU, S.. Profetismul israelit in documentele biblice: intre fals si autentic. Oradea: Ed.Casă Cărtii. 2008. p.109-148.
06.06.2012
00028/02.
CÂRSTOIU, Justinian. Haine si ornamente in Vechiul si Noul Testament. Biserica Ortodoxă Română. nr. 1-6. 2007. 363-379.
BACCHIOCCHI, S., Christian Dress and Adornment, Cap.2, Hainele si ornamentele in Vechiul Testament, (in limba romana, Imbracamintea crestina si podoabele, trad. Catana, B.), Biblical Perspectives, 1995, Disponibil la: http://www.biblicalperspectives.com/books/christian_dress/2.html, http : // www.tagnet.org / camera_de_sus / studii / sbcap2 . html, http : // english . sdaglobal . dyndns.org / dnl / bacchi / books / dress . pdf.
25.03.2012
00010/02.
CÂRSTOIU, Justinian. Vetre religioase din Orientul apropiat. Grotele de la Khirbet Qumran. Biserica Ortodoxă Română. nr. 1-6. 2007. 331-346.
LUPASCU, S. Grotele de la Khirbet Qumran ca spatii religioase. Ha-moreh li-tsedakah. IANUS. nr. 5-6. 2001. 184-199.
21.02.2012
 00007/02.
CEUŢĂ, Ioan. Dumnezeirea Domnului Isus Hristos. Bucureşti: Editura Lumina Evangheliei. 2000.
SUCIU, V. Teologia dogmatică fundamentală. vol.1. Apologetica crestină. Blaj: Tip.Seminarului greco-catolic. 1927.
13.02.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România