CZU 0. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Enciclopedii. Informatică. Cibernetică. Dicţionare. Publicaţii seriale. Periodice. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee. Ziare. Presă. Poligrafii. Opere colective. Manuscrise. Opere rare şi preţioase.
UDC 0.Fundamentals of knowledge and culture. Encyclopedia. Informatics. Cybernetics. Dictionaries. Serials. Periodicals. Associations. Congresses. Exhibitions. Museums. Newspapers. Media. Poligrafii. Collective works. Manuscripts. Rare and precious works.
Nr./CZU
No/UDC
Opera neautentica / Non authentic work
Opera autentica / Authentic work
Index
00366/01.
VINTILĂ, Cristian, and SCHNAKOVSZKY, Carol. The using of the POKA-YOKE techniques in order to avoid the translation programs and meniu from other languages. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 8. 2002. p. 144-149.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
ROBINSON, Harry. Using Poka-Yoke Techniques for Early Defect Detection. In: Sixth International Conference on Software Testing Analysis and Review>/i> (STAR'97). San Jose. SUA. 7 Mai 1997. p.134-145. Available at: www.faculty.washington.edu/apurva/502/Readings/Lean/pokasoft.pdf.
22.03.2017 
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 201 la 300 apare sub forma tipărită în lucrarea: ISOC, D. Indexul Operelor Plagiate în România. vol.3. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2015.
00282/00.
CURETEANU, Radu; ISAC, Florin; LILE, Ramona. Tendinţele inovării privind tehnologiile informaţiei şi comunicării / Innovation trends on information and communication technologies. Analele Universităţii 'Constantin Brâncuşi' din Tārgu Jiu. Seria Economie. 4/2010. p.255-260.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
AVDIMIOTIS, S.; BONAROU, C.; DERMETZOPOULOS, A.; KARAMANIDIS, I.S; MAVRODONTIS, T.; KELESSIDI, V.; and KALONAKI, E. Global Swot Analysis. A report produced for TOUREG Project, Deliverable D.2.1 by the Department of Tourism Management of the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece and the Technical University of Crete, Greece; October 2009.
18.04.2016 
00245/00.
BĂLĂŞOIU, Leonard, PRUTEANU, Eusebiu Aurelian, DRĂGOI, Dumitru. Multi-agent system in electronic commerce. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 2006. 1(14). p.39-44.

Sursa suspiciunii: Raportul departamentului de evaluare a calităţii al ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice din instituţia de īnvăţămānt superior acreditată Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău / ARACIS nr.8356 / 25.08.2011.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
EINSIEDLER, H.J., LEGER, A. and GLEIZES, M.P. ABROSE: A Co-operative Multi-Agent Based Framework for Electronic Marketplace. In: Technical report, European Commission, ACTS Programme, CLIMATE cluster, September 1999. Published in “Agents Technologies in Europe – ACTS Activities”. Available at: www.infowin.org/ACTS/ANALYSYS/PRODUCTS/THEMATIC/AGENTS/ch3/abrose.htm; cordis.europa.eu/infowin/acts/analysys/products/thematic/agents/ch3/abrose.htm.
20.10.2015 
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 101 la 200 apare sub forma tipărită īn lucrarea: ISOC, D. Indexul Operelor Plagiate īn Romānia. vol.2. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2015.
00173/00.
MINEA, Marius; IZBAŞA, Cornel; JEBELEAN, Călin. Experience with Formal Verification of SDL Protocols. International Scientific Journal of Computing. 2(3). 2003. p.63-68.
MINEA, Marius; IZBAŞA, Cornel; JEBELEAN, Călin. Experience with Formal Verification of SDL Protocols. In: IeAT Report Series No. 03 -04, Institutul eAustria, Timişoara. 2003. p.1-7. Disponibil la: http :// www . ieat . ro / wp-content / uploads / 2012 / 09 / technical_reports / Report_IeAT_4 . pdf. Ultima accesare: 25 august 2015.
4.09.2015
00165/00.
BRUMAR, A. Bogdan and POPA, M. Emil. Advanced techniques for metamodelling. In: Proc. of the 11th WSEAS International Conference on Computers. Agios Nikolaos, Crete Island, Greece. July 26-28, 2007. p.258-262.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
KARAGIANNIS, D. and KÜHN, H. Metamodelling platforms. In: Bauknecht, K.; Min Tjoa, A and Quirshmayer, G. (Eds.) Proc. of the Third International Conference EC-Web 2002 – Dexa 2002, Aix-en-Provence, France. Sept.2-6, 2002. LNCS 2455. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, p.182.
30.04.2015.
00164/00.
STOICA, Eduard, A. and BRUMAR, Bogdan, A.. Advanced modelling for e-learning platforms. In: Proc. of the 11th WSEAS International Conference on Computers. Agios Nikolaos, Crete Island, Greece. July 26-28, 2007. p.163-167.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
KARAGIANNIS, D. and KÜHN, H. Metamodelling platforms. In: Bauknecht, K.; Min Tjoa, A and Quirshmayer, G. (Eds.) Proc. of the Third International Conference EC-Web 2002 – Dexa 2002, Aix-en-Provence, France. Sept.2-6, 2002. LNCS 2455. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, p.182.
30.04.2015.
00136/00.
Lacrămă, L.Dan. Limbajul C. Notiţe de curs. Timişoara: Centrul de multiplicare Universitatea Politehnica.. 2004.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Cristea, V., Giumale, C., Kalisz, E., Pănoiu, A. Limbajul C Standard. Bucureşti: Teora. 1992.
23.01.2015
00131/00.
TRIFA, Viorel; GAURĂ, Elena Ioana. Reţele neuronale artificiale. Arhitecturi fundamentale. Cluj-Napoca: Mediamira. 1996.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
CICHOCKI, A.; UNBEHAUEN, R.. Neural networks for optimization and signal processing. Chichester, New York: John Wiley & Sons. 1992.
23.01.2015
00129/00.
ILEANĂ, Ioan, ROTAR, Corina, MUNTEAN, Maria. Inteligenţă artificială. Alba Iulia: Universitatea „1 Decembrie 1918”, Aeternitas. 2009.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
ROTAR, C. Modele naturale si algoritmi evolutivi. Cluj-Napoca: Editura Accent. 2008.
13.01.2015
Evidenţa suspiciunilor indexate sub 1 la 100 apare sub forma tipărită īn lucrarea:
ISOC, D. şi ISOC, T. Indexul Operelor Plagiate īn Romānia. vol.1. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan. 2014.
00039/00.
MANG, Erica, MANG,Ioan, and POPESCU, Constantin. Cryptanalise aspects on the block ciphers of RC5 and RC6", Proceedings of International Symposium on System Theory, SINTES'11, Craiova, 2003, p.1-6. Disponibil la / Available: http : // ace . ucv . ro / sintes11 / Volume2 / 4%20COMPUTERS%20ENGINEERING / IC10_Mang_Erica_1 . pdf.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
SHIMOYAMA,T., TAKEUCHI,K. and HAYAKAWA, J.. Correlation atack to the block cipher RC5 and the simplified variantes of RC6. 2001. p.2-15. Disponibil la / Available: http : // www . google . ro / url?sa = t& rct = j&q = &esrc = s& source = web& cd = 1& ved=0CHMQFjAA& url = http%3A%2F%2Fciteseerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2F download%3Fdoi%3D10 . 1 . 1 . 31 . 2917%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf& ei = h0ipT82GCPOK4gT_hbHMCQ& usg=AFQjCNFqjSpnl64zpjr-m6g3K2FgHssXIA.
06.06.2012
00038/00.
PRUTEANU, Eusebiu, ABABEI, Stefan, CULEA, George, PUIU, Gabriel and Anghelut, M.. Objective function based fuzzy clustering. Modelling and Optimization in the Machines Building Field (MOCM). 1(14). 2008. 229-232.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
TURCAN, A., and OCELIKOVA, E.. Fuzzy Clustering Applied on Mobile Agent Behaviour Selection. 2005.  Disponibil la / Available: http :// bmf . hu / conferences / SAMI2005 / ocelikova . pdf.
06.06.2012
00021/00.
FILIMON, Maria Viorela.. Securizarea accesului, interogarea si sincronizarea bazelor de date distribuite utilizand tehnici de inteligenţă artificială. Teză de doctorat. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 2011.
Conducător ştiinţific / Promotor : Prof.Dr.ing. VĂLEAN, Honoriu (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca).
Comisia de evaluare a tezei / Jury : Prof.Dr.ing.NEDEVSCHI, Sergiu (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)/foarte bine, Prof.Dr.ing. VĂLEAN, Honoriu (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)/ foarte bine, Prof.Dr.ing. PROŞTEAN, Octavian (Universitatea Politehnica Timişoara)/foarte bine, Prof.Dr.ing.ILEANĂ, Ioan (Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia)/foarte bine, Prof.Dr.ing.ABRUDEAN, Mihail (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)/foarte bine.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NE-RETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
ROTAR, C. Modele naturale si algoritmi evolutivi, Cluj-Napoca: Accent. 2008.
01.03.2012
00020/00.
FILIMON, Maria Viorela. Securizarea accesului, interogarea si sincronizarea bazelor de date distribuite utilizand tehnici de inteligenţă artificială. Teză de doctorat. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 2011.
Conducător ştiinţific / Promotor : Prof.Dr.ing. VĂLEAN, Honoriu (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca).
Comisia de evaluare a tezei / Jury : Prof.Dr.ing. NEDEVSCHI, Sergiu (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca) / foarte bine, Prof.Dr.ing. VĂLEAN, Honoriu (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca) / foarte bine, Prof.Dr.ing. PROŞTEAN, Octavian (Universitatea Politehnica Timişoara) / foarte bine, Prof.Dr.ing. ILEANĂ, Ioan (Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia) / foarte bine, Prof.Dr.ing. ABRUDEAN, Mihail (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)/foarte bine.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Titlu NE-RETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
ROTAR, C. Endocrine Control Evolutionary Algorithm. SYNASC '10 Proceedings of the 2010 12th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing. Timisoara, Romania. 23-26 Sept 2010. pp. 174 - 181.
01.03.2012
00015/00.
STANCIU, Antoniu, Prodan, Lucian. Indicatori pentru caracterizarea fiabilitatii si disponbilitatii. Analele Universitătii ’Aurel Vlaicu’ Arad. Fasc. Electrotehnică, Electronică, Automatizări 2000. p.289-298.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Titlu NE-RETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
PETRAKIS, N.S. Cresterea fiabilitatii si disponibilitatii sistemelor de calcul prin eficientizarea autocontrolului. Teza de doctorat, Universitatea Politehnica Timisoara. 1995.
01.03.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România