Universitatea Bucureşti

Pagina web.

Instituţia este prejudiciată de acţiunile de plagiat care dovedesc încălcări grave ale integrităţii academice din partea unor angajaţi sau colaboratori accidentali. Acţiunea firească a instituţiei este să se dezică de aceste fapte şi de persoanele care le-au făptuit prin intermediul unor documente instituţionale simetrice publicate inclusiv în pagina electronică a instituţiei. Indexul Operelor Plagiate va primi în orice moment aceste documente de dezicere şi le va publica alături de documentele incriminante ale plagiatelor. Poziţiile asociate autorilor se referă la cea mai înaltă distincţie la care autorii plagiatelor dovedite au ajuns în relaţie cu instituţia prejudiciată.
Teze de doctorat şi lucrări ale profesorilor autori de plagiate/ Doctoral thesis and plariarized works having as authors professors of University
Nr/CZU
No/UDC
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
16.
00443/03.
DEACONU1, Stefan. Metodologie juridică. Curs practic pentru studenţi. Ed.3.Bucureşti: Hamangiu. 2013.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Bucuresti; Preşedintele României; Academia de Ştiinţe Juridice din România; Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.dr.la Facultatea de dreot a Universitatii din Bucuresti; Membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Membru în Consiliul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti; Preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României Membru titular și vice-președinte al secției de drept public a Academia de Ştiinţe Juridice din România; Ordinul Naţional "Steaua României’’ în grad de ,,Cavaler’’ acordat de Preşedintele României
POPA N., EREMIA M.C., CRISTEA S. Teoria generală a dreptului. Ed.2. Bucureşti: All Beck. 2005.
27.01.2020 
15.
00291/03.
MOCANU, Livia. Garanţiile reale mobiliare şi rolul lor în executarea obligaţiilor comerciale. Teză de doctorat. Cond.şt: CĂRPENARU, Stanciu D. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. 2004.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
TEVES, J. Contractul de garanţie reală mobiliară. Juridica. Revistă lunară de drept. 11-12/2000. p.409-412.
01.06.2016 
14.
00268/03.
FILIPESCU, P.Ion şi FUEREA, Augustin. Drept instituţional comunitar european. Ediţia a II-a. Bucureşti: Actami. 1996.

In 1998, Academia Română acordă autorilor premiul „Nicolae Titulescu”.
In 2000, Uniunea Juriştilor din România acordă autorului premiul „Victor Dan Zlătescu” în domeniul dreptului comparat pentru ediţia a V-a a lucrării Drept instituţional comunitar european, 2000.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
ISAAC, G. Droit communautaire général. Paris: Masson. 1993.
21.01.2016 
13.
00203/03.
VASILESCU, Olguţa Lia. Contribuţia lui Vilfredo Pareto la dezvoltarea sociologiei moderne. Teză de doctorat Conducător: Prof.univ.Dumitru OTOVESCU. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. 2007.

Sursa suspiciunii: SPâNU Ion /
www.cotidianul.ro.
Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Bucureşti; Guvernul României;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NERETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Ministru al muncii
PARETO, V. Traité de sociologie générale. Vol.1. Lausanne, Paris: Librairie Payot & Cie. 1917.
7.09.2015 
12.
00200/03.
OPREA1, Gabriel. Procedura plângerii prealabile. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Ion NEAGU. Comisia de evaluare a tezei: Prof.univ. Constantin MITRACHE (preşedinte, Universitatea din Bucureşti); Prof.univ. Nicolae VOLONCIU (membru, Universitatea din Bucureşti); Prof.univ Vasile DOBRINOIU (membru, Universitatea „Nicolae Titulescu”); Conf.univ. Tudor AMZA (membru, Universitatea "Nicolae Titulescu”). Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. 2000.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 1 iulie 2015 / www.hotnews.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Bucureşti; Guvernul României; Ministerul Apararii Nationale; Ministerul Afacerilor Interne;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu RETRAS / WITHDRAWN degree.

Poziţii: 1Ministru al apararii, Ministru de interne, Prof.univ.
DONGOROZ V.; ANTONIU G.; KAHANE S. Explicaţii teoretice ale codului de procedură penală român. Partea specială. Vol.2. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1976.
4.09.2015 
00199/03.
OPREA1, Gabriel. Procedura plângerii prealabile. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Ion NEAGU. Comisia de evaluare a tezei: Prof.univ. Constantin MITRACHE (preşedinte, Universitatea din Bucureşti); Prof.univ. Nicolae VOLONCIU (membru, Universitatea din Bucureşti); Prof.univ Vasile DOBRINOIU (membru, Universitatea „Nicolae Titulescu”); Conf.univ. Tudor AMZA (membru, Universitatea "Nicolae Titulescu”). Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. 2000.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 1 iulie 2015 / www.hotnews.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Bucureşti; Guvernul României; Ministerul Apararii Nationale; Ministerul Afacerilor Interne;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu RETRAS / WITHDRAWN degree.

Poziţii: 1Ministru al apararii, Ministru de interne, Prof.univ.
VOLONCIU, N. Tratat de procedura penală. Partea Specială. Vol.II. Bucureşti: Paideea. 1994.
4.09.2015 
00198/03.
OPREA1, Gabriel. Procedura plângerii prealabile. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Ion NEAGU. Comisia de evaluare a tezei: Prof.univ. Constantin MITRACHE (preşedinte, Universitatea din Bucureşti); Prof.univ. Nicolae VOLONCIU (membru, Universitatea din Bucureşti); Prof.univ Vasile DOBRINOIU (membru, Universitatea „Nicolae Titulescu”); Conf.univ. Tudor AMZA (membru, Universitatea "Nicolae Titulescu”). Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. 2000.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 1 iulie 2015 / www.hotnews.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Bucureşti; Guvernul României; Ministerul Apararii Nationale; Ministerul Afacerilor Interne;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu RETRAS / WITHDRAWN degree.

Poziţii: 1Ministru al apararii, Ministru de interne, Prof.univ.
TURAI, C. Plângerea prealabilă. Teoria generala a plangerii prealabile. Aplicaţiunea la legislaţiunea română. Bucureşti: Imprimeriile „Curentul” SA. 1938.
4.09.2015 
00197/03.
OPREA1, Gabriel. Procedura plângerii prealabile. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof.univ.Ion NEAGU. Comisia de evaluare a tezei: Prof.univ. Constantin MITRACHE (preşedinte, Universitatea din Bucureşti); Prof.univ. Nicolae VOLONCIU (membru, Universitatea din Bucureşti); Prof.univ Vasile DOBRINOIU (membru, Universitatea „Nicolae Titulescu”); Conf.univ. Tudor AMZA (membru, Universitatea "Nicolae Titulescu”). Universitatea din Bucureşti. 2000.

Sursa suspiciunii: ŞERCAN Emilia / 1 iulie 2015 / www.hotnews.ro.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Bucureşti; Guvernul României; Ministerul Apararii Nationale; Ministerul Afacerilor Interne;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu RETRAS / WITHDRAWN degree.

Poziţii: 1Ministru al apararii, Ministru de interne, Prof.univ.
NEAGU, I. Tratat de procedură penală. Bucureşti: PRO. 1997.
4.09.2015 
11.
00166/03.
FUEREA, Augustin. Drept comunitar european. Partea generală. Bucureşti: All Beck. 2003.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
JACQUÉ, J.P. Droit institutionnel de l’Union Européenne. Paris: Dalloz. 2001
30.04.2015.
10.
00145/03.
FUEREA, Augustin. Manualul Uniunii Europene. Bucureşti: Actami. 2001.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
RIDEAU, J . Droit institutionnel de l’Union et des Communautés Européenes. Paris: L.G.D.J. 1994.
25.02.2015
9.
00138/02.
CONSTANTIN, Vlad Tiberiu. Responsabilitatea morală a creatorului de imagine de film în societăţile postmoderne. Heteron[online]. 2(1). Iulie-septembrie 2013. p.46-60. Disponibil la: http://revistaheteron.ro/Anul 2020 Nr.202, 20 iulie-septembrie.pdf. Accesat: 21 ianuarie 2015.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
RAŢIU, D.E. Lumea artei: imunitate sau responsabilitate ? Problema responsabilităţii şi a angajamentului în arta contemporană. Journal for the Study of Religions and Ideologies. 2(4). Spring 2003, p.13-25. Disponibil la: http://www.jsri.ro/old/html%20version/index/no_4/dan_ratiu-articol.htm. Accesat: 21 ianuarie 2015.
23.01.2015
8.
00114/05.
IOACHIM, Andrei, TOACSĂN, Mariana Irina, BANCIU, Marin Gabriel, NEDELCU, Liviu, DUŢU, Constantin Augustin, ALEXANDRU, Horia V., ANTOHE, Stefan, ANDRONESCU, Ecaterina, JINGA, Sorin Ion, NIŢĂ, Petru. Synthesis and properties of Ba(Zn1/3Ta2/3)O3 for microwave and millimeter-wave applications. Thin Solid Films. 2007. 1558–1562.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State: Lucrare RETRACTATĂ / RETRACTED work.
IOACHIM, A., TOACSĂN, M.I., NEDELCU, L., BANCIU, M.G., DUŢU, C.A., ANDRONESCU, E., JINGA, S. Thermal Treatments Effects on Microwave Dielec¬tric Properties of Ba(Zn1=3Ta2=3)O3 Ceramics Romanian. Journal of Information Science and Technology. 10(3). 2007. 261-268.
24.10.2014
00113/05.
IOACHIM, Andrei, TOACSĂN, Mariana Irina, BANCIU, Marin Gabriel, NEDELCU, Liviu, DUŢU, Constantin Augustin, ALEXANDRU, Horia V., ANTOHE, Stefan, ANDRONESCU, Ecaterina, JINGA, Sorin Ion, NIŢĂ, Petru. Synthesis and properties of Ba(Zn1/3Ta2/3)O3 for microwave and millimeter-wave applications. Thin Solid Films. 2007. 1558–1562.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State: Lucrare RETRACTATĂ / RETRACTED work.
IOACHIM, A., TOACSĂN, M.I. BANCIU, M.G., NEDELCU, L., DUŢU, C.A. ANDRONESCU, E., JINGA, S. Annealing Effects on Properties of Ba(Zn1/3Ta2/3)O3 Dielectric Materials. Proceedings of 2006 International Semiconductor Conference. Sinaia, România, vol.1. 2007. p.253-256. (http://dx.doi.org/10.1109/SMICND.2006.283990).
24.10.2014
00112/05.
IOACHIM, Andrei, TOACSĂN, Mariana Irina, BANCIU, Marin Gabriel, NEDELCU, Liviu, DUŢU, Constantin Augustin, ALEXANDRU, Horia V., ANTOHE, Stefan, ANDRONESCU, Ecaterina, JINGA, Sorin Ion, NIŢĂ, Petru. Synthesis and properties of Ba(Zn1/3Ta2/3)O3 for microwave and millimeter-wave applications. Thin Solid Films. 2007. 1558–1562.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State: Lucrare RETRACTATĂ / RETRACTED work.
IOACHIM, A., RAMER, R., TOACSAN, M.I., BANCIU, M.G., NEDELCU, L., DUŢU, C.A., VASILIU, F., ALEXANDRU, H.V., BERBECARU, C., STOICA, G., NIŢĂ, P. Ferroelectric ceramics based on the BaO–SrO–TiO2 ternary system for microwave applications. Journal of the European Ceramic Society. 27( 2–3). 2007. 1177–1180.
24.10.2014
7.
00090/09.
CUCULICI1, Roxana., Sistem Geografic Informaţional pentru evaluarea modificărilor reliefului în bazinul Motru – Rovinari. Teza de doctorat. Institutul de Geografie al Academiei Române. 2012.
Conducător ştiinţific: Acad. Dan BĂLTEANU (Academia Română. Institutul de geografie).
Comisia de evaluare a tezei: ?

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea Bucureşti; Institutul de Geografie al Academiei Române;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work. Titlu NE-RETRAS / NOT-WITHDRAWN degree

Poziţii: 1Doctorand, Lector univ.
NISTOR, C. şi PĂTRU, F., Bazinul Carbonifer Motru - Natura locurilor. Studiu de Geologie şi Geografie, Bacău: Media TM, 2002.
06.04.2014
6.
00076/05.
CIUCU, Anton, and CIUCU, Cristian. Organic Phase Amperometric Biosensor for Detection of Pesticides. Roum. Biotechnological Letters. 2002. 7(2). 667-676.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
WILKINS, E., CARTER, M., VOSS, J. and IVNITSKI, D. A quantitative determination of organophosphate pesticides in organic solvents. Electrochemistry Communications. Nov.2000. 2(11). 786–790.
06.02.2014
5.
00056/03.
PONTA, Victor. Curtea Penală Internaţională. Teză de doctorat. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. 2003.
Conducător ştiinţific : Prof.Univ.Dr.Adrian NĂSTASE (Universitatea Bucureşti).
Comisia de evaluare a tezei: Prof.CIOBANU Viorel, (Universitatea din Bucureşti); Prof.BESTELIU Raluca (Universitatea din Bucureşti); Prof.MITRACHE Constantin (Universitatea din Bucureşti); Prof. OPREA Gabriel (Academia Naţională de Informaţii).

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NE-RETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
DIACONU, I. The International Criminal Court, A new Stage, Bucuresti: Romanian Institute of International Studies” Nicolae Titulescu” . 2002.
19.12.2012
00055/03.
PONTA, Victor. Curtea Penală Internatională. Teză de doctorat. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. 2003.
Conducător ştiinţific: Prof.Univ.Dr.Adrian NĂSTASE (Universitatea Bucureşti).
Comisia de evaluare a tezei: Prof.CIOBANU Viorel, (Universitatea din Bucureşti); Prof.BESTELIU Raluca (Universitatea din Bucureşti); Prof.MITRACHE Constantin (Universitatea din Bucureşti); Prof. OPREA Gabriel (Academia Naţională de Informaţii).

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NE-RETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
CRETU, V. Drept international penal. Bucuresti: Editura Societătii Tempus Romania. 1996.
19.12.2012
00054/03.
PONTA, Victor. Curtea Penală Internatională. Teză de doctorat. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. 2003.
Conducător ştiinţific : Prof.Univ.Dr.Adrian NĂSTASE (Universitatea Bucureşti).
Comisia de evaluare a tezei: Prof.CIOBANU Viorel, (Universitatea din Bucureşti); Prof.BESTELIU Raluca (Universitatea din Bucureşti); Prof.MITRACHE Constantin (Universitatea din Bucureşti); Prof. OPREA Gabriel (Academia Naţională de Informaţii).

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NE-RETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
DUCULESCU, V. Cuvant inainte (la DIACONU, D. Curtea Penală Internatională. Istorie si realitate, Bucuresti: All Beck. 1999.
13.09.2012
00047/03.
PONTA, Victor. Curtea Penală Internatională. Teză de doctorat. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. 2003.
Conducător ştiinţific : Prof.Univ.Dr.Adrian NĂSTASE (Universitatea Bucureşti).
Comisia de evaluare a tezei: Prof.CIOBANU Viorel, (Universitatea din Bucureşti); Prof.BESTELIU Raluca (Universitatea din Bucureşti); Prof.MITRACHE Constantin (Universitatea din Bucureşti); Prof. OPREA Gabriel (Academia Naţională de Informaţii).

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Titlu NE-RETRAS / NOT-WITHDRAWN degree.
DIACONU, D. Curtea Penală Internatională. Istorie si realitate, Bucureşti:All Beck. 1999.
13.07.2012
4.
00040/02.
CâRSTOIU, Justinian. Locaşul de cult, loc al prezentei lui Dumnezeu şi al comuniunii cu omul. Ortodoxia. 2008. nr. 1-2. 123-140.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NON-RETRACTED work.
ILIE, V. Lăcaşul de cult, IANUS. 2001. nr. 5-6. 91-115.
06.06.2012
3.
00037/05.
POSTOLACHE, Carmen şi POSTOLACHE, Cristian. Introducere in ecotoxicologie. Bucuresti: Ed. Ars Docendi. 2000.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
RAMADE, F. Precis d'ecotoxicologie. Paris:Masson. 1992.
06.06.2012
2.
00028/03.
CâRSTOIU, Justinian. Haine si ornamente in Vechiul si Noul Testament. Biserica Ortodoxă Română 2007. nr. 1-6. 363-379.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NON-RETRACTED work.
BACCHIOCCHI, S. Christian Dress and Adornment, Cap.2, Hainele si ornamentele in Vechiul Testament. (in limba româna, Imbracamintea crestina si podoabele, trad. Benoni Cătană), Biblical Perspectives, 1995. Available at: http: // www . biblicalperspectives . com / books / christian_dress / 2.html, http : // www.tagnet.org / camera_de_sus / studii / sbcap2 . html, http : // english . sdaglobal . dyndns.org / dnl / bacchi / books / dress . pdf.
25.03.2012
1.
00014/05.
VOINEA, A., CIUCU, A., CIUCU, C. and VOICULEŢ, N. Affinity Biosensor for Antitumoral Drugs Determination. Roum. Biotechnological Letters. 2003. 8(1). 1075-1082.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
OLIVEIRA BRETT, A.M., SERRANO, H.P., MACEDO, T.A., RAIMUNDO, D., MARQUES, M.H. and LA-SCALEA, M.A. Electrochemical Determination of Carboplatin in Serum Using a DNA Modified Glassy Carbon Electrode. Electroanalvsis. 1996. 8(11). 992-995.
01.03.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România