Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov

Pagina web.

Instituţia este prejudiciată de acţiunile de plagiat care dovedesc încălcări grave ale integrităţii academice din partea unor angajaţi sau colaboratori accidentali. Acţiunea firească a instituţiei este să se dezică de aceste fapte şi de persoanele care le-au făptuit prin intermediul unor documente instituţionale simetrice publicate inclusiv în pagina electronică a instituţiei. Indexul Operelor Plagiate va primi în orice moment aceste documente de dezicere şi le va publica alături de documentele incriminante ale plagiatelor. Poziţiile asociate autorilor se referă la cea mai înaltă distincţie la care autorii plagiatelor dovedite au ajuns în relaţie cu instituţia prejudiciată.
Teze de doctorat şi lucrări ale profesorilor autori de plagiate / Doctoral thesis and plariarized works having as authors professors of University
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
3.
00477.
CÎRCIU1 Ionică. Introducere în sistemele de navigaţie aeriană. Recenzenţi: Prof.univ.PEARSICĂ Marian - Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" Braşov, BOŞCOIANU, Mircea - Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" Braşov; Consilier editorial: Prof.dr.ing. ANDREESCU Florin, Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2014.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Comandor, conf.univ. al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov; Prorector, Locţiitor al comandantului pentru învăţământ.
HLADIUC, Eusebiu; Alexandru Viorel POPESCU. Navigaţia aeriană. Iaşi: Editura Junimea, 1977.
14.02.2022 
2.
00476.
CÎRCIU1 Ionică. Radarul panoramic de bord. Referent ştiintific: Prof.univ.Stelian Pânzaru, Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2008.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Comandor, conf.univ. al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov; Prorector, Locţiitor al comandantului pentru învăţământ.
AlliedSignal. RDR 2000. Digital Weather Radar System. Pilot's Guide, Editia 3, 1996-1998. Disponibil la: https://www.seaerospace.com/product_resources/RDR2000_ART2K_PG.pdf. Ultima accesare: 12.02.2022.
14.02.2022 
00475.
CÎRCIU1 Ionică. Radarul panoramic de bord. Referent ştiintific: Prof.univ.Stelian Pânzaru, Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2008.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Comandor, conf.univ. al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov; Prorector, Locţiitor al comandantului pentru învăţământ.
RULEA, G.. Radiolocaţie, Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1983.
14.02.2022 
00474.
CÎRCIU1 Ionică. Radarul panoramic de bord. Referent stiintific: Prof.univ.Stelian P?nzaru, Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2008.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Comandor, conf.univ. al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov; Prorector, Locţiitor al comandantului pentru învăţământ.
ROGOBETE, Gheorghe; Mircea NICOLAU. Instalaţii moderne de radiolocaţie, Bucureşti: Editura Militară, 1983.
14.02.2022 
00473.
CÎRCIU1 Ionică. Radarul panoramic de bord. Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2008.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Comandor, conf.univ. al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov; Prorector, Locţiitor al comandantului pentru învăţământ.
HLADIUC, Eusebiu; Alexandru Viorel POPESCU. Navigaţia aeriană. Iaşi: Editura Junimea, 1977.
14.02.2022 
1.
00471.
CHIOSEAUA1 Bogdan-Cezar. Tactici utilizate de puterea aerospatială în actiunile militare. Referenţi st: Prof.univ Gabriel Florin MOISESCU (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"), Prof.univ. Vasile BUCINSCHI (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"). Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2018.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Brasov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lector al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov.
DIGU, Elena. Scutul de apărare antirachetă şi controlul Cosmosului de către SUA. Partea a II-a. http://geopolitics.ro/scutul-de-aparare-antiracheta-si-controlul-cosmosului-de-catre-sua-partea-a-II-a/, 06/06/2011, Ultima accesare: 1 august 2021.
04.08.2021 
00470.
CHIOSEAUA1 Bogdan-Cezar. Tactici utilizate de puterea aerospatială în actiunile militare. Referenţi st: Prof.univ Gabriel Florin MOISESCU (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"), Prof.univ. Vasile BUCINSCHI (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"). Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2018.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lector al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov.
DIGU, Elena. Scutul de apărare antiracheta şi controlul Cosmosului de către SUA. Partea I, http://geopolitics.ro/scutul-de-aparare-antiracheta-si-controlul-cosmosului-de-catre-sua-partea-I/, 2011, Ultima accesare: 1 august 2021.
04.08.2021 
00469.
CHIOSEAUA1 Bogdan-Cezar. Tactici utilizate de puterea aerospatială în actiunile militare. Referenţi st: Prof.univ Gabriel Florin MOISESCU (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"), Prof.univ. Vasile BUCINSCHI (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"). Brasov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2018.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Brasov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lector al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Brasov.
SERIAN, Bianca, JICA, Andreea. Retele de calculatoare comunicarea prin satelit, http://stst.elia.pub.ro/news/RC/Teme_RC_IVA_2013_14/2_SERIAN_BI_JICA_AN_SAT.pdf, 2013. Ultima accesare: 30 iulie 2021.
04.08.2021 
00468.
CHIOSEAUA1 Bogdan-Cezar. Tactici utilizate de puterea aerospatială în actiunile militare. Referenţi st: Prof.univ Gabriel Florin MOISESCU (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"), Prof.univ. Vasile BUCINSCHI (Univ.Naţionala de Apărare "Carol I"). Brasov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2018.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coanda" din Brasov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lector al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Brasov.
NEGOI, Maria-Magdalena. Razboiul cosmic, Alma mater militaris, https://www.armyacademy.ro/biblioteca/almamater/1_2_2008/a3.pdf, 2008.
04.08.2021 
00467.
CHIOSEAUA1 Bogdan-Cezar. Tactici utilizate de puterea aerospatiala in actiunile militare. Referenţi st: Prof.univ Gabriel Florin MOISESCU (Univ.Naţionala de Aparare "Carol I"), Prof.univ. Vasile BUCINSCHI (Univ.Naţionala de Aparare "Carol I"). Brasov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coanda". 2018.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Fortelor Aeriene "Henri Coanda" din Brasov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Lector al Academiei Fortelor Aeriene "Henri Coanda" din Brasov.
POPA, L.R. Evoluţia mediului de securitate, riscuri, ameninţari şi elemente acţionale în dimensiunea aerospaţiala Bucuresti: Editura Univesitatii Nationale de Aparare "Carol I". 2009.
04.08.2021 
00466.
CHIOSEAUA1 Bogdan-Cezar. Tactici utilizate de puterea aerospatială in actiunile militare. Referenţi st: Prof.univ Gabriel Florin MOISESCU (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"), Prof.univ. Vasile BUCINSCHI (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"). Brasov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2018.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Brasov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lector al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Brasov.
FRUNZETI, T., MUREŞAN, M., VĂDUVA, GH. Război şi haos Bucureşti: Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2009.
04.08.2021 
00465.
CHIOSEAUA1 Bogdan-Cezar. Tactici utilizate de puterea aerospatială in actiunile militare. Referenţi st: Prof.univ Gabriel Florin MOISESCU (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"), Prof.univ. Vasile BUCINSCHI (Univ.Naţională de Apărare "Carol I"). Brasov: Editura Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă". 2018.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Brasov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Poziţii: 1Lector al Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Brasov.
BUZATU, Nicolae Tendinţe şi orientări în domeniul organizaţional, al înzestrării şi infrastructurii forţelor spaţiale Buletinul Universita?ii Naţionale de Apărare "Carol I", nr. 2/2011, pp.135-144.
04.08.2021 
00464.
CHIOSEAUA1 Bogdan-Cezar. Tactici utilizate de puterea aerospatiala in actiunile militare. Referenti st: Prof.univ Gabriel Florin MOISESCU (Univ.Nationala de Aparare "Carol I"), Prof.univ. Vasile BUCINSCHI (Univ.Nationala de Aparare "Carol I"). Brasov: Editura Academiei Fortelor Aeriene "Henri Coanda". 2018.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Academia Fortelor Aeriene "Henri Coanda" din Brasov
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Lector al Academiei Fortelor Aeriene "Henri Coanda" din Brasov.
POPESCU, L.R. Spatiul cosmic dimensiune a actiunilor militare Bucuresti: Editura Univesitatii Nationale de Aparare "Carol I". 2013.
04.08.2021 
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România