Publicaţia " The annals of University “Dunărea de Jos“ of Galaţi "

The Annals of the University "Dunarea de Jos" of Galati Tribology (ISSN 1221-4590) is a journal specialized for tribology and has an annual issue, being published by the University "Dunarea de Jos" of Galati and the Publisher House: Galati University Press (Code CNCSIS (NURC): 281).
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00172/06.
PETRESCU, Doina; Niculae Napoleon ANTONESCU; Marian NEACŞU. Experimental investigations concerning the mathematical model of hard deposits by high-speed flame spraying. The annals of University “Dunărea de Jos“ of Galaţi. Tribology. 8(14). 2008. p.87-92. ISSN 1221-4590.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
PETRESCU, Doina; ANTONESCU, Niculae Napoleon; CALERO, Juan Alberto. The simulation of the dynamic processes at the thermal spraying of the Cr3C2-NiCr powder particles with high-speed flame. Buletinul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti. Seria Tehnică. 1(59). 2007. p.99-106.
4.09.2015 
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România