Publicaţia " Teologia Pontica "

Este revista Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice “Sf. Ioan Cassian” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Universitatea „Ovidius” din Constanţa.
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00033/03.
TUFAN, Cristian. Cunoaşterea onirologica a lui Dumnezeu. Theologia Pontica. 2009. an.II. nr.1. 54-72.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NON-RETRACTED work.
TATU, S. Profetismul israelit in documentele biblice: intre fals si autentic.  Oradea: Ed.Casa Cărtii. 2008. p.109-148.
06.06.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România