Publicaţia "Clipa"

Online. Revistă independentă de informaţie socio-politică şi cultură, editată săptămânal în Statele Unite ale Americii.
Director / Publisher: Dwight LUCHIAN-PATTON. Redacţia: Redactor sef / Editor in Chief / Publisher: Vera LUCHIAN-PATTON. Colaboratori onorifici: Prof. Dr. Doc. Andrei MARGA, România; Prof. Dr. Viorel ROMAN, Germania; Jurnalist Robert PUGLERr, Germania; Jurnalist/Scriitor/ Ion MĂLDĂRESCU, România; Preot Chris TERHEŞ, USA; Prof. Nicolae BALINT, publicist, România; Prof. Dumitru BUHAI, USA; Jurnalist Cezar Adonis MIHALACHE, România; Jurnalist/Scriitor George ROCA, Australia; Jurnalist/Scriitor/Poet Mariana CRISTESCU, România; Jurnalist Elena CHIRITA, România; Scriitor Vavila POPOVICI, USA; Scriitor Elena BUICA, Canada; Jurnalist/Scriitor/Poet Lazăr LĂDARIU, România; Jurnalist Ioan CISMAŞ, România; Dr. Emil G. ONET, USA; Jurnalist Octavian CURPAŞ, USA; Jurnalist Gabriel Teodor GHERASIM, USA; Rev. Fr. Aurel SAS, USA; Jurnalist Eduard Ovidiu OHANESIAN, România; Jurnalist/Scriitor Florentin GURĂU, România; Scriitor Ioan IACOB, PhD, România.
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00285/02.
MUREŞAN, Petronela Maria. The Christian concept of Christmas in the Romanian cultural space. Clipa [on-line]. An.XXI nr.969. 8 Ianuarie, 2011. Disponibil la: www.clipa.com. Accesat la 23 aprilie 2016.

Notă: Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului Societatea bazată pe cunoştinţe - cercetări, dezbateri, perspective, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID 56815.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
VICIU, A. Viaţa romānească īn colinde. Omagiu memoriei lui Cipariu. Cultura Creştină. An.XVII. 10-12. oct.-dec.1937. p.725-758.
18.04.2016 
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România