Publicaţia "Univers Strategic"

Online. "....UNIVERS STRATEGIC este o revistă ştiinţifică universitară a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, cu apariţie trimestrială, care reuneşte, în paginile sale, în cadrul unor rubrici permanente, studii şi articole pe teme ale managementului strategic educational, ale universului strategic economic, ale universului juridic, precum şi pe teme de securitate, dialoguri, prezentări ale unor centre şi institute de studii şi cercetări ştiinţifice de profil din ţară şi din străinătate, baze de date, bibliografii şi alte rezultate ale cercetării ştiinţifice, cu scopul de a oferi profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor, persoanelor publice şi tuturor celor interesaţi de problematica domeniilor strategice educationale, economice, juridice şi ale securităţii, informaţii, analize, sinteze, comentarii, puncte de vedere etc., precum şi un cadru generos de dezbatere ştiinţifică.
Revista apare în format tipărit, în format DVD-ROM şi în format pdf la adresa http://iss.ucdc.ro...".
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00313/03.
ŢONE, Cătălin. Dimensiunea traficului şi consumului illicit de droguri. Factori de potenţare a fenomenului. Univers strategic - Revistă Universitară Romānă de Studii de Securitate. Nr. 1/2010. p.217-233.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
OLTEANU, Gabriel Ion(director proiect). Metodologie criminalistică. Structurile infracţionale şi activităţile ilicite desfăşurate de către acestea. Bucureşti: AIT Laboratories 2008. ISBN: 978-973-88201-2-8. p.182-188.
08.09.2016 
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România