Publicaţia "Studii de securitate publică"

Online. "....Revista „Studii de securitate publică” (ISSN 2284-8592) este o publicaţie ştiinţifică editată de Departamentul de Poliţie din cadrul Facultăţii de Poliţie a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti (România) cu apariţie trimestrială şi are drept obiective realizarea unor studii, analize şi cercetări în domeniul securităţii publice, prin abordarea unor aspecte complexe şi de actualitate atât la nivel naţional, cât şi internaţional, adresându-se studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi specialiştilor instituţiilor statului cu atribuţii în domeniul securităţii publice....".
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
2.
00317/03.
ŢUPULAN, Marin-Claudiu. Către o nouă politică la nivel european Ón domeniul controlului noilor substanţe psihoactive. Studii de securitate publică. 4/2013. p.236 - 240. Disponibil la: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=6223.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Comisia europeană. Propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind noile substanţe psihoactive. Bruxelles: Comisia europeană. COM(2013) 619 final 2013/0305 (COD). 17.9.2013
08.09.2016 
1.
00316/03.
ŢUPULAN, Marin-Claudiu. Comunicarea Ón managementul stărilor conflictuale. Studii de securitate publică. 2/2013. p.128-133. Disponibil la: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=172094.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
BABOŞ, Alexandru şi RIZESCU, Alexandru. Consideraţii privind gestionarea comunicării stărilor conflictuale. Revista Academiei Forţelor Terestre. 10(3 (39)). 2005. p.37-47.
08.09.2016 
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România