Publicaţia " ROMAI Journal "

Online. ROMAI este publicaţia Societăţii Romāne de Matematică Aplicată şi Industrială. Este revistă cotată CNCSIS B+ şi indexată Mathematical Reviews; Zentralblatt MATH; DOAJ; Google Scholar; Open-J Gate; Ulrich's Periodical Directory.
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00026/05.
CHIRIAC, Corina L. Proximal point methods for variational inequalities involving regular mappings. ROMAI Journal. 2010. 6(1). 41-45.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare RETRACTATĂ / RETRACTED work.
ARAGON ARTACHO, F.J., DONTCHEV, A.L. and GEOFFROY, M.H. Convergence of the proximal point method for metrically regular mappings. ESAIM : Proceedings (PIETRUS, A., GEOFFROY, M.H., Eds.). August 2007. Vol.17. p.1-8.
25.03.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România