Publicaţia "Romanian Journal of Physics"

Online. Revista apare la Editura Academiei. Este recunoscută de European Physics Society,este indexată şi cuprinsă Ón Science Citation Expanded™ şi Journal Citation Reports™/Science Edition(JCR).
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00110/05.
STAMATE, Marius, LAZĂR, Gabriel, and LAZĂR, Iulia. Anatase – rutil TiO2 thin films deposited in a d.c. magnetron sputtering system. Romanian Journal of Physics. 53(1-2). 2008. 217-221.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
STAMATE, D.M. On the NOT-linear I-V characteristics of dc magnetron sputtered TiO2 thin films. Applied Surface Science, 205. 2003. 353-357.
01.07.2014
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România