Publicaţia "Pro patria lex"

Online. "...Revista Pro Patria Lex e o publicaţie bianuală care are în colegiul redacţional tineri specialişti în domeniul juridic şi al ordinii şi siguranţei naţionale, de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi Universitatea „Româno-Americană”, a căror activitate se desfăşoară sub atenta îndrumare a Consiliului ştiinţific, alcătuit din personalităţi recunoscute.".
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00312/03.
ŢUPULAN, Marin-Claudiu. Dimensiunea globală a traficului de droguri. Pro patria lex. Revistă de studii şi cercetări juridice. 10(2(21)). 2012. p.273-281.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
Gabriel Ion, OLTEANU (director proiect). Metodologie criminalistică. Structurile infracţionale şi activităţile ilicite desfăşurate de către acestea. Bucureşti: AIT Laboratories 2008. ISBN: 978-973-88201-2-8. p.182-188.
08.09.2016 
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România