Publicaţia "Ortodoxia "

Online.. Ortodoxia este revistă trimestrială a Patriarhiei Române. Este publicata de Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă.
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00040/02.
CÂRSTOIU, Justinian. Locaşul de cult, loc al prezentei lui Dumnezeu şi al comuniunii cu omul. Ortodoxia. 2008. nr. 1-2. 123-140.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NON-RETRACTED work.
ILIE, V. Lăcaşul de cult, IANUS. 2001. nr. 5-6. 91-115.
06.06.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România