Revista Heteron

Online. Revista de filosofie HETERON.RO (ISSN: 2344-1224; ISSN-L: 2344-1224) apare trimestrial şi este publicată Ón format electronic
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00138/02.
CONSTANTIN, Vlad Tiberiu. Responsabilitatea morală a creatorului de imagine de film Ón societăţile postmoderne. Heteron[online]. 2(1). Iulie-septembrie 2013. p.46-60. Disponibil la: http://revistaheteron.ro/Anul 2020 Nr.202, 20 iulie-septembrie.pdf. Accesat: 21 ianuarie 2015.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
RAŢIU, D.E. Lumea artei: imunitate sau responsabilitate ? Problema responsabilităţii şi a angajamentului Ón arta contemporană. Journal for the Study of Religions and Ideologies. 2(4). Spring 2003, p.13-25. Disponibil la: http://www.jsri.ro/old/html%20version/index/no_4/dan_ratiu-articol.htm. Accesat: 21 ianuarie 2015.
23.01.2015
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România