Publicaţia "Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”"

Online. "....Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare ”Carol I” constituie o principală sursă de documentare, fiind o publicaţie care tratează aspecte din domeniile ştiinţei militare, sociologie şi psihologie militară, economie şi logistică militară, management militar, istorie militară, geopolitică, drept şi legislaţie militară, operaţii multinaţionale, comunicare şi relaţii publice. Domeniile abordate răspund nevoilor reale ale tratării ştiinţifice a problematicii privind securitatea naţională, doctrina militară, organizarea activităţii de comandament pentru conducerea trupelor la pace, în situaţii de criză şi război, precum şi altor probleme de ordin politico-militar, social şi economic ce vizează construcţia şi funcţionalitatea sistemului militar...".
Consiliu editorial: Preşedinte: Colonel prof.univ.dr. Gheorghe CALOPĂREANU. Membri: Colonel prof.univ.dr. Daniel Dumitru; Colonel prof.univ.dr. Valentin DRAGOMIRESCU; Colonel prof.univ.dr. Marian STANCU; Colonel prof.univ.dr.ing. Toma PLEŞANU; Colonel prof.univ.dr. Sorin PÏNZARIU; Colonel prof.univ.dr. Iulian MARTIN; Colonel prof.univ.dr. Ion ROCEANU; Colonel conf.univ.dr. Costinel NIŢU; Colonel lect.univ.dr. Alexandru STOICA. Referenţi ştiinţifici permanenţi: Colonel prof.univ.dr. Cezar VASILESCU; Colonel conf.univ.dr.ing. Daniel GHIBA; Colonel lect.univ.dr. Stan ANTON; Comandor conf.univ.dr.ing. Laurenţiu-Răducu POPESCU; Locotenent colonel prof.univ.dr. Dorel BUŞE.
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00350/03.
PETRACHE, Alin. Teoriile producerii oboselii. Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Nr.2/2012. p.276-279. Disponibil la: www.ceeol.com/search/article-detail?id=7628.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
SABĂU, Elena. Refacere – recuperare: kinetoterapie în activitatea sportivă. Ediţia a III-a. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine. 2009. ISBN: 978-973-163-480-7.
07.11.2016 
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România