Publicaţia "Studia Universitatis ‚Vasile Goldiş’. Seria Ştiinţele Vieţii"

Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00087/03.
MATEESCU, Iris Maria, POPESCU, Stefan, PĂUN, Laura, ROATĂ, George, BĂNCILĂ, Andrei, and OANCEA, Anca., Bioeconomy. What is bioeconomy? How will bioeconomy develop the next two decades?. Studia Universitatis‚Vasile Goldiş’. Seria Ştiinţele Vieţii. 21(2). 2011. 451-456.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NON-RETRACTED work.
OECD, The Bioeconomy to 2030. Designing a policy agenda, OECD, 2009.
06.04.2014
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România