Publicatia "Jurnal Medical Aradean (Arad Medical Journal)"

Online. Publicaţia apare sub egida Universităţii de vest „Vasile Goldiş” din Arad. Coordonate biblioteconomice: ISSN: 1224-3744, e-ISSN: 2067-7790, ISSN-L: 1224-3744. Are recunoaştere CNCSIS Ón categoria C (cod 292).
Detalii despre publicatie / Details about publication:
Director general: Prof.Aurel ARDELEAN, Universitatea de vest „Vasile Goldiş”, Arad, Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, directorul general al "Jurnalului Medical Arădean", Arad şi membru, Arad.
Redactor sef: Prof.Liana MOŞ, Universitatea de vest „Vasile Goldiş”, Arad,redactor şef al "Jurnalului Medical Arădean", Arad. Prof.Maria PUŞCHIŢĂ, Universitatea de vest „Vasile Goldiş”, Arad, consilier ştiinţific; al "Jurnalului Medical Arădean", Arad.
Colegiu de redactie: Prof.Coralia COTORACI, Universitatea de vest „Vasile Goldiş”, Arad, secretar-sef, Arad. Sef.lucrari Chris PRECUP, Universitatea de vest „Vasile Goldiş”, Arad, membru, Arad. Asist.Camelia CIACLI, Universitatea de vest „Vasile Goldiş”, Arad, membru, Arad. Asist.Pavel NANU, Universitatea de vest „Vasile Goldiş”, Arad, membru, Arad.
Colegiu stiintific: Prof.Doru ATANASIU, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara, membru, Arad. Prof.Ioana ALEXA, Universitatea de Medicină şi Farmacie "G.T.Popa", Iaşi, membru, Arad. Prof.Gheorghe CIOBANU, Universitatea de vest „Vasile Goldiş”, Arad, membru, Arad. Prof.Constantin Crăciun, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, membru, Arad. Prof.Ioan CRőSNIC , Universitatea de vest „Vasile Goldiş”, Arad, membru, Arad. Prof.Alexandru DUMNICI, Universitatea de vest „Vasile Goldiş”, Arad, membru, Arad. Prof.Mircea Ifrim, Academia de Ştiinţe Medicale, membru, Arad. Prof.Ioan Ioiart, Universitatea de vest „Vasile Goldiş”, Arad, membru, Arad. Prof.Daniela ION, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti, membru, Arad. Prof.Hortensia IONIŢĂ, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara, membru, Arad. Prof.Afilon JONPAM, Universitatea de vest „Vasile Goldiş”, Arad, membru, Arad. Prof.Dorin LAZĂR, Universitatea de vest „Vasile Goldiş”, Arad, membru, Arad. Prof.ŞERBAN Margit , Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara, membru, Arad. Prof.Eftimie MIUŢESCU, Universitatea de vest „Vasile Goldiş”, Arad, membru, Arad. Prof.Laurenţiu MOGOANTA, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Craiova, membru, Arad. Prof.Mircea NANULESCU, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, membru, Arad. Prof.Teodora OLARIU, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, membru, Arad. Prof.Alexandru POP, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, membru, Arad. Prof.Delia PODEA, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, membru, Arad. Prof.Doina ROŞU, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara, membru, Arad. Prof.Constantin SAŞCĂ, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, membru, Arad. Prof.Francisc SCHNEIDER, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, membru, Arad. Prof.Caius ZAMORA, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, membru, Arad. Prof.Corina ZORILĂ , Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, membru, Arad. Prof.Markus W. B‹CHLER-CHEID , Ruprecht Karl University of Heidelberg, Germany, membru, Arad. Prof.Harry GROSMANN , Frankfurt, Germany, membru, Arad. Prof.Manfred V.SINGER , Ruprecht Karl University of Heidelberg, Germany, membru, Arad. Prof.Sonia VAIDA, Pennsylvania State College of Medicine, U.S.A., membru, Arad. Prof.Klaus WEGMANN, University of TŁbingen, Germany, membru, Arad.
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00140/06.
MOŞ, Liana; ZORILĂ, Corina; COTORACI, Coralia; GREC, Veronica; ALEXA, Ioana; WIENER, A; and MARIAN, Alin. Cytokine and atherogenesis. Jurnal Medical Aradean (Arad Medical Journal). 2009; 12(1). p.50-55. Disponibil la : http: // jmedar.ro/. Accesat: 21 ianuarie 2015 (Număr extras de pe pagina web a publicaţiei. Numărul există Ónsă Ón formă tipărită de unde este semnalat plagiatul.).

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
VBWG. New Frontiers in CVD Risk Management: Optimizing Outcomes in Patients with Multiple Cardiovascular Risks - PowerPoint PPT. File VBWG06-COREMR.PPT. Vascular Biology Working Group (VBWG), Univ.of Florida. 2006. Available at: www . powershow . com / view2b / 48f6ac-MTMwZ / New _ Frontiers _ in _ CVD _ Risk _ Management _ Optimizing _ Outcomes _ in _ Patients _ with _ Multiple _ Cardiovascular _ Risks_powerpoint _ ppt _ presentation. Accesed: 23 January 2015.
01.02.2015
00139/06.
MOŞ, Liana; ZORILĂ, Corina; COTORACI, Coralia; GREC, Veronica; ALEXA, Ioana; WIENER, A; and MARIAN, Alin. Cytokine and atherogenesis. Jurnal Medical Aradean (Arad Medical Journal). 2009; 12(1). p.50-55. Disponibil la : http: // jmedar.ro/. Accesat: 21 ianuarie 2015 (Număr extras de pe pagina web a publicaţiei. Numărul există Ónsă Ón formă tipărită de unde este semnalat plagiatul.).

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
DAUGHERTY, A.; WEBB, N.R.; RATERI, D.L.; and KING, V.L. Cytokine regulation of macrophage functions in atherogenesis. Journal of Lipid Research. Vol. 46, 2005. p.1812 – 1822.
01.02.2015
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România