Publicaţia "Industria Textilă"

Online.. Editura Certex funcţionează în interiorul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielărie din 1994. Editura este specializată în publicarea de materiale informative şi privind rezultatele din activitatea de cercetare, la nivel naţional sau internaţional. Incepand cu 2006, Editura Certex este recunoscută de CNCSIS România. De asemenea, Certex editează Revista "Industria Textilă".
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00036/05.
LEUCEA, Daciana Ilica. Efectele coloranţilor azoici asupra sănătătii. Industria Textilă. 2010. nr.6. 304-309. Disponibil la / Available: http://www.certex.ro/Certex/ IndustriaTextila/RezumateArticole201006.pdf.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NON-RETRACTED work.
* * *, "Azocolorants in Textiles and Toys. 3 Health and Environment in the Consumer Situation, Danish Environmental Protection Agency", 1989, p.1-10. Available at: http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=624&reprid=0&filid=32&iarkiv=1.
06.06.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România