Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată (INCEMC), Timişoara

Pagina web.

Instituţia este prejudiciată de acţiunile de plagiat care dovedesc încălcări grave ale integrităţii academice din partea unor angajaţi sau colaboratori accidentali. Acţiunea firească a instituţiei este să se dezică de aceste fapte şi de persoanele care le-au făptuit prin intermediul unor documente instituţionale simetrice publicate inclusiv în pagina electronică a instituţiei. Indexul Operelor Plagiate va primi în orice moment aceste documente de dezicere şi le va publica alături de documentele incriminante ale plagiatelor. Poziţiile asociate autorilor se referă la cea mai înaltă distincţie la care autorii plagiatelor dovedite au ajuns în relaţie cu instituţia prejudiciată.
Teze de doctorat şi lucrări ale profesorilor autori de plagiate/ Doctoral thesis and plariarized works having as authors professors of University
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00332/06.
MIRICĂ1, Nicolae; MIRICĂ Marius Constantin; IORGA Mirela; DRAGOŞ Ana; BALCU2, Ionel şi POPA Iuliana. Clorinarea apei potabile. Timişoara: Mirton. 2008. ISBN 978-973-52-0665-9.

Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată (INCEMC), Timişoara;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Director al INCEMC, Timişoara; 2Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al INCEMC, Timişoara
DEL SIGNORE Giovanni. Small portable electrolytic sodium hypochlorite on site generators. 2008. US Patent Application US 2008/0210552 A1. Filed: March 1, 2007.
24.10.2016 
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România