Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, Bucureşti

Pagina web.

Instituţia este prejudiciată de acţiunile de plagiat care dovedesc încălcări grave ale integrităţii academice din partea unor angajaţi sau colaboratori accidentali. Acţiunea firească a instituţiei este să se dezică de aceste fapte şi de persoanele care le-au făptuit prin intermediul unor documente instituţionale simetrice publicate inclusiv în pagina electronică a instituţiei. Indexul Operelor Plagiate va primi în orice moment aceste documente de dezicere şi le va publica alături de documentele incriminante ale plagiatelor. Poziţiile asociate autorilor se referă la cea mai înaltă distincţie la care autorii plagiatelor dovedite au ajuns în relaţie cu instituţia prejudiciată.
Teze de doctorat şi lucrări ale profesorilor autori de plagiate/ Doctoral thesis and plariarized works having as authors professors of University
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00443/03.
DEACONU1, Stefan. Metodologie juridică. Curs practic pentru studenţi. Ed.3.Bucureşti: Hamangiu. 2013.


Instituţii prejudiciate / Prejudiced institutions: Universitatea din Bucuresti; Preşedintele României; Academia de Ştiinţe Juridice din România; Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.

Poziţii: 1Prof.univ.dr.la Facultatea de dreot a Universitatii din Bucuresti; Membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Membru în Consiliul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti; Preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României Membru titular și vice-președinte al secției de drept public a Academia de Ştiinţe Juridice din România; Ordinul Naţional "Steaua României’’ în grad de ,,Cavaler’’ acordat de Preşedintele României
POPA N., EREMIA M.C., CRISTEA S. Teoria generală a dreptului. Ed.2. Bucureşti: All Beck. 2005.
27.01.2020 
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România