Editura Realitatea Românească, Vulcan

Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
4.
00082/08.
NEMECSEK, Stefan. Carte, literatură şi presă la Orăştie (de la începuturi până în 1944). vol.1. Vulcan: Realitatea Românească. 2011.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
BASARAB, M. Cuvinte mărturisitoare. Insemnări de pe cărţi româneşti vechi din judeţul Hunedoara, Deva: Acta Musei Devensis. 2001.
06.02.2014
00081/08.
NEMECSEK, Stefan. Carte, literatură şi presă la Orăştie (de la începuturi până în 1944). vol.1. Vulcan: Realitatea Românească. 2011.
BASARAB, M. Carte Românească veche în muzeul din Deva. Deva: Acta Musei Devensis. 1998.
06.02.2014
3.
00080/08.
NEMECSEK, Stefan. Carte, literatură şi presă la Orăştie (de la începuturi până în 1944), vol.2. Vulcan: Realitatea Românească. 2011.
ILIESCU, I. şi ISTRATE, T. Orăştie 750 ani. Deva: Casa jud. a corpului didactic. 1974.
06.02.2014
2.
00064/08.
NEMECSEK, Stefan. Presa hunedoreană (de la origini până în prezent). vol.1. Vulcan: Realitatea Românească. 2007.
BATHORY, L. Lupta muncitorilor din Valea Jiului pentru reînnoirea contractului colectiv în anul 1922. Sargetia. 1977. XIII, 447-458.
07.07.2013
00063/08.
NEMECSEK, Stefan. Presa hunedoreană (de la origini până în prezent). vol.1. Vulcan: Realitatea Românească. 2007.
POPA, M., TAŞCU, V. Istoria presei româneşti din Transilvania, Bucureşti: Tritonic. 2003.
07.07.2013
1.
00062/08.
NEMECSEK, Stefan. Presa hunedoreană (de la origini până în prezent). vol.2. Vulcan: Realitatea Românească. 2011.
POPA, M. Incursiuni în presa românească. Cluj-Napoca: Eikon. 2009.
07.07.2013
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România