Centrul de multiplicare, Universitatea Politehnica, Timişoara

Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00136/00.
LACRĂMĂ, L. Dan. Limbajul C. Notiţe de curs. Timişoara: Centrul de multiplicare Universitatea Politehnica.. 2004.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
Cristea, V., Giumale, C., Kalisz, E., Pănoiu, A. Limbajul C Standard. Bucureşti: Teora. 1992.
23.01.2015
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România