Editura Solnes, Timişoara

Nr.crt.
Suspiciuni de plagiat / Starea lucrării
Lucrarea suspicionată de plagiat
1.
Index 144/06.
Lucrare neretractată.
TONEA, Cornelia şi Sabin CHIŞ. Baza energetică pentru agricultură.. Timişoara: Solnes. 2002.