Editura Excelsior art, Timişoara

Pagina web.

Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00051/09.
RADOVAN, Alexandru. Interferenţe româno-sârbe în Banat în secolul al XIX-lea. Timişoara: Excelsior art. 2003.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
PARVULESCU, M. Scoala şi societate în Banat - secolul al XIX-lea. Contribuţia şcolii la formarea elitelor romāneşti, Brumar: Timişoara, 2000.
13.09.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România