Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Pagina web.

Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00127/08.
PETRESCU, Lăcrămioara. Naturi lirice. Referenţi: Prof.dr.LEONTE, L., Prof.dr.MĂNUCĂ, Dan. Iaşi: Ed.Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. 2004.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
PETRESCU, L. Discursul liric. Referenţi: Prof.dr.LEONTE, L., Prof.dr.MĂNUCĂ, Dan. Iaşi:Ed.Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. 2001.
13.01.2015
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România