Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

Nr.crt.
Suspiciuni de plagiat / Starea lucrării
Lucrarea suspicionata de plagiat
1
Index 00175/06.
Lucrare neretractată
ACHIMAŞ CADARIU, Andrei. Metodologia cercetării ştiinţifice medicale. Cluj-Napoca: Editura Medicală Universitară Iuliu Haţieganu. 1999.