Editura Universitară, Bucureşti

Pagina web.

Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00069/03.
BUNECI, Petre. Drept procesual penal. Partea generală. Bucureşti: Ed.Universitară. 2010.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
UDROIU, M. şi PREDESCU, O. Cazuri de privare de libertate a unei persoane Ón jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (I). Dreptul. 2008. nr.2. 294-303.
07.07.2013
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România