Editura Scripta, Bucureşti

Online.
Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00109/06.
BEURAN, Mircea şi POPA, Gerald. eds. Ghidul medicului de gardă. Bucureşti: Scripta . 1997.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
GILLIES, J.H., MARSHALL, S.A., and RUEDY, J. On call: Principles and protocols. Philadelphia: W.B. Saunders, 1989.
01.07.2014
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România