Editura Lumina Evangheliei, Bucureşti

Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
 00007/02.
CEUŢĂ, Ioan. Dumnezeirea Domnului Isus Hristos . Bucureşti: Lumina Evangheliei. 2000.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NON-RETRACTED work.
SUCIU, V. Teologia dogmatică fundamentală. vol.1. Apologetica crestina. Blaj: Tip.Seminarului greco-catolic. 1927.
13.02.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România