Editura Economică, Bucureşti

Pagina web.

Nr/CZU
No/UDC
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00280/09.
LUCA, Sabin Adrian. Aşezări neolitice pe Valea Mureşului (II). Noi cercetări arheologice la Turdaş-Luncă. Campaniile anilor 1992-1995. Contribuţii: Anda Lucia SPÂNU. Lectori: Conf. univ.dr.Zeno-Karl PINTER (Univ. "Lucian Blaga", Sibiu), lect.univ.dr.Sultana AVRAM (Univ. "Lucian Blaga", Sibiu), asist.univ.Alexandru SONOC(Univ. "Lucian Blaga", Sibiu), Daniela Luiza MARINESCU. Bucureşti: Editura Economică. 2001. IBBN 973-0-00546-X.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LASZLO, A. Un pionnier de la recherché de la civilization Turdaş-Vinca: Zsofia Torma. Banatica. 11. Reşiţa: Muzeul de istorie al Judeţului Caraş-Severin. 1991. p.37-51.
4.04.2016 
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România