Editura Cerma, Bucureşti

Pagina web.

Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00274/06.
PODOLEANU Lucian şi NIMIGEAN Victor. Noţiuni de anatomie topografică a capului şi gātului : pentru uzul studenţilor. Bucureşti: Cerma. 1995.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors Stare/State: Lucrare NERETRACTATĂ/ NOT-RETRACTED work.
LLOYD DuBRUL, E. Sicher’s Oral anatomy. Seventh Edition. St.Louis, Toronto, London: The C.V.Mosby Company. 1980.
25.02.2016 
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România