Editura Ars Docendi, Bucureşti

Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
1.
00037/05.
POSTOLACHE, Carmen şi POSTOLACHE, Cristian. Introducere in ecotoxicologie. Bucuresti: Ed. Ars Docendi. 2000.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
RAMADE, F. Precis d'ecotoxicologie. Paris:Masson. 1992.
06.06.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România