Editura Casei Corpului Didactic, Bacău

Lucrări identificate cu plagiate/ Plagiarized works
Nr/No
Opera neautentică / NON-authentic work
Opera autentică /Authentic work
Index
2.
00072/09.
OŢETEA, Răzvan-Alexandru O noua arheologie a oraşelor-colonii greceşti din nord-vestul Mării Negre Ón sec.VII-I I HR. prezenţa barbară din zona nord-vestică a Pontului Euxin. Bacău: Editura Casei Corpului Didactic. 2010.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
BAJORA, A. Prezenţa barbară Ón oraşele - colonii greceşti din nord – vestul Mării Negre Ón secolele VII – I A. CHR. Teză de disertaţie. Universitatea din Chişinău. 2006.
07.07.2013
1.
00052/09.
OŢETEA, Răzvan-Alexandru. O nouă viziune istorică si socio-culturală asupra mesianismului iudaic si crestin: similitudini si deosebiri: contributii…. Bacău: Editura Casei Corpului Didactic. 2010.

Agenţi favorizatori / Garanţi de integritate // Enhancer agents / Integrity guarantors
Stare/State
: Lucrare NERETRACTATĂ / NOT-RETRACTED work.
BAJORA, A. Mesianismul iudaic si cel crestin (similitudini si deosebiri). Teză de licentă. Universitatea de Stat din Moldova, Chisinău. 2005.
13.09.2012
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România