Index 00388/05. Publicat la 3 octombrie 2017.
Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale..
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
Preşedintele Academiei de Inalte Studii Militare .


Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

Prof.univ.George Cristian Maior : d.h.c. (doctor honoris causa) ai Academiei Naţională de Informaţii (ANI) „Mihai Viteazu”.