Index 00351/06. Publicat la 7 decembrie 2016.
Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale..
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Rectorul Universităţii Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.


Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

Prof.Valeriu V. JINESCU, Universitatea Politehnică Bucureşti, Preşedinte al Secţiei Inginerie mecanică a Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romānia: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof.Mircea A. DIACONU, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof.Alexandru DOBROVICESCU, Universitatea Politehnica din Bucureșt: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof.Boris Rubinsky, Universitatea din Berkeley: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof.Octavian Bologa, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof.Ioan Aurel POP, Academia Romana, Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof.Philippe ARBEILLE, Universitatea din Tours, Franța: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof.Vasile BURLUI, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Printul Mihai Dimitrie STURDZA: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof.Rodrigo Martins, New University of Lisbon, Portugal: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof. Bart Van der Bruggen , Katholieke Universiteit Leuven, Belgium: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof. Neagu DJUVARA: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof. Virgil Tănase, Institutul Internaţional de Imagine şi Sunet din Paris: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.


Notă ►R

In calitatea sa de reprezentant al societăţii civile, Asociaţia pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) se consideră obligată şi în drept să informeze, în mod nelimitat, orice organizaţie publică sau privată, din ţară sau străinătate, că în România acest plagiat este indexat şi apoi să o invite pe aceasta, ca prin persoanele autorizate sau în calitate de mediator social, să acţioneze pentru scoaterea lui în afara circuitului de valori adevărate ale umanităţii.