Index 00303/03. Publicat la 7 iulie 2016.
Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Primul Ministru al Romāniei.
Ministrul Educaţiei Naţionale..
Preşedintele Academiei Române.
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Rectorul Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti


Notă ►R

In calitatea sa de reprezentant al societăţii civile, Asociaţia pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) se consideră obligată şi în drept să informeze, în mod nelimitat, orice organizaţie publică sau privată, din ţară sau străinătate, că în România acest plagiat este indexat şi apoi să o invite pe aceasta, ca prin persoanele autorizate sau în calitate de mediator social, să acţioneze pentru scoaterea lui în afara circuitului de valori adevărate ale umanităţii.