Index 00277/05. Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale.
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Preşedintele Academiei Romāne
Preşedintele Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara.
 


Index 00277/05. Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

Prof. Marius Scarlat, Clinica Saint Michel din Toulon (Franţa): d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara.
Prof. Ioan JUNG, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Targu - Mures: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara.
Prof. Adrian KASAJ, Universitätsmedizin Mainz, Germania: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara.
Prof. Alexandr LAKA, Universitatea Prieteniei Popoarelor din Moscova, Federatia Rusa: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara.
Prof. George VITHHOULKAS, Academia Internaţională de Homeopatie Clasică, Grecia: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara.


Notă ►R

In calitatea sa de reprezentant al societăţii civile, Asociaţia pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) se consideră obligată şi în drept să informeze, în mod nelimitat, orice organizaţie publică sau privată, din ţară sau străinătate, că în România acest plagiat este indexat şi apoi să o invite pe aceasta, ca prin persoanele autorizate sau în calitate de mediator social, să acţioneze pentru scoaterea lui în afara circuitului de valori adevărate ale umanităţii.