Index 00262/03. Publicat la 7 decembrie 2015.
Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer7 agents ►R

Primul Ministru al României.
Ministrul Educaţiei Naţionale..
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Rectorul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".


Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

Majestatea Sa Regele Mihai I al României. d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".
Prof.Vasile Cândea, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România: d.h.c. (Doctor Honoris Causa) al Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".


Notă ►R

In calitatea sa de reprezentant al societăţii civile, Asociaţia pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) se consideră obligată şi în drept să informeze, în mod nelimitat, orice organizaţie publică sau privată, din ţară sau străinătate, că în România acest plagiat este indexat şi apoi să o invite pe aceasta, ca prin persoanele autorizate sau în calitate de mediator social, să acţioneze pentru scoaterea lui în afara circuitului de valori adevărate ale umanităţii.