Index 00240/06. Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale..
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Rectorul Universităţii Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.


Index 00240/06. Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

Prof.Valeriu V. JINESCU, Universitatea Politehnică Bucureşti, Preşedinte al Secţiei Inginerie mecanică a Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romānia: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof.Mircea A. DIACONU, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof.Alexandru DOBROVICESCU, Universitatea Politehnica din Bucureșt: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof.Boris Rubinsky, Universitatea din Berkeley: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof.Octavian Bologa, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof.Ioan Aurel POP, Academia Romana, Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof.Philippe ARBEILLE, Universitatea din Tours, Franța: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof.Vasile BURLUI, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Printul Mihai Dimitrie STURDZA: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof.Rodrigo Martins, New University of Lisbon, Portugal: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof. Bart Van der Bruggen , Katholieke Universiteit Leuven, Belgium: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof. Neagu DJUVARA: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.
Prof. Virgil Tănase, Institutul Internaţional de Imagine şi Sunet din Paris: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.